Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τις φωτιές σε Σταμάτα και Κερατέα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.7.24

Ενεργοποιήθηκε το Copernicus για τις φωτιές σε Σταμάτα και Κερατέα


 Το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε την ενεργοποίηση της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για τη χαρτογράφηση των περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις δασικές φωτιές το περασμένο Σαββατοκύριακο.


Κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ως Εθνικό Σημείο Επαφής, ενεργοποίησε την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service (κωδικός ενεργοποίησης EMSR733) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφέρειας Αττικής (Σταμάτα - Κερατέα), οι οποίες επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 Ιουνίου, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.


Το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.


Τα δεδομένα και οι χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping θα διατεθούν άμεσα από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς δωρεάν για την διαχείριση του έργου τους.


Τι είναι το Copernicus

Το Copernicus είναι ένα από τα διαστημικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στην παροχή πλήρους, δωρεάν και ανοιχτής πρόσβασης σε δεδομένα και πληροφορίες για τον πλανήτη και το περιβάλλον του. Το πρόγραμμα χρησιμοποιεί τη μέθοδο της δορυφορικής γεωσκόπησης, καθώς και επιτόπιες αναλύσεις δεδομένων.


Η Υπηρεσία Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Copernicus (CEMS) χρησιμοποιεί δορυφορικές εικόνες και άλλα γεωχωρικά δεδομένα για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών χαρτογράφησης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, ανθρωπογενών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης και ανθρωπιστικών κρίσεων σε όλο τον κόσμο. Καλύπτει μεταξύ άλλων πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, τσουνάμι κ.ά.


Η χαρτογράφηση παρέχεται σε όλες τις φάσεις του κύκλου διαχείρισης έκτακτης ανάγκης. Ο πρώτος κύκλος αφορά τις αμέσως επόμενες ώρες ή ημέρες μετά την καταστροφή, για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων διαχείρισης έκτακτης ανάγκης.


Ο δεύτερος κύκλος αφορά τη χαρτογράφηση κινδύνων και αποκατάστασης για την υποστήριξη δραστηριοτήτων που αφορούν την πρόληψη, την ετοιμότητα, τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και τις φάσεις αποκατάστασης.

ΠΗΓΗ