Βραβεύσεις Αριστούχων Τέκνων Μελών Ε.Α.Α.Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.7.24

Βραβεύσεις Αριστούχων Τέκνων Μελών Ε.Α.Α.Λ.Σ.


 Δημοσιεύουμε την Ανακοίνωση της Ε.Α.Α.Λ.Σ. με Αρ.Πρωτ. 17/2024 που αφορά βραβεύσεις Αριστούχων Τέκνων Μελών Ε.Α.Α.Λ.Σ. καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να συμπεριληφθούν με την αίτηση που επισυνάπτεται.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ_ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ