Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

3.7.24

Αποστρατείες στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

A. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Αξιωματικός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:

3348 ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Λ. ΠΑΤΡΑΣ/ ΚΕΑ

B. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.


****************

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, που υπέβαλε ο παρακάτω Ανθυπασπιστής Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έχοντας εκπληρώσει τις ανειλημμένες υποχρεώσεις παραμονής του: 

4507 ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ Λ.Σ. ΚΛΑΔΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Κ.Λ. ΧΙΟΥ

Β. Να κοινοποιηθεί για εκτέλεση.