Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τον Προβλήτα 6 στον ΟΛΘ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.11.23

Επαναπροκηρύσσεται ο διαγωνισμός για τον Προβλήτα 6 στον ΟΛΘ


 Σε επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αφορά την επιλογή αναδόχου για τον Προβλήτα 6 του λιμανιού της Θεσσαλονίκης, προχώρησε ο ΟΛΘ.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στις υποχρεωτικές επενδύσεις της εταιρείας, με βάση τη σύμβαση παραχώρησης που έχει υπογραφεί με το δημόσιο.


Η απόφαση επαναπροκήρυξης ελήφθη κατόπιν των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, με στόχο να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την εταιρεία.


Η ανακοίνωση του ΟΛΘ

Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» («ΟΛΘ Α.Ε.» ή η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της υπ’ αριθμ. 7789/10.11.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, αποφασίστηκε η Επαναπροκήρυξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του Έργου «6 ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» (το «Έργο»), το οποίο εντάσσεται στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης της Εταιρείας με το Ελληνικό Δημόσιο, με τη δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τις ενδιαφερόμενες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις για συμμετοχή στο 1ο Στάδιο «Προεπιλογή του Διαγωνισμού».


Η εν λόγω απόφαση για την υλοποίηση του Έργου λήφθηκε λόγω των νέων απαιτήσεων που προέκυψαν από τη νομοθετική μεταβολή του τρόπου αδειοδότησης, ώστε να επιτευχθούν οι βέλτιστοι όροι για την Εταιρεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεπώς, με την ίδια απόφασή του, ενέκρινε την ακύρωση της Διαγωνιστικής Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου του Έργου, σύμφωνα με τους όρους 4.2. της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στο 1ο Στάδιο της Προεπιλογής και τους όρους 4.2.7 και 4.4. της Πρόσκλησης Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών για συμμετοχή στο 2ο Στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας.


Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε εξέλιξη.


Το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού


Σύμφωνα με την πρόσκληση που δημοσιοποίησε ο ΟΛΘ για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου το χρονοδιάγραμμα διαμορφώνεται ως εξής:

Πηγή