Απαγόρευση αλιείας στον λιμένα Θεσσαλονίκης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.11.23

Απαγόρευση αλιείας στον λιμένα Θεσσαλονίκης


 Αριθμ. 2141.1.12/7883/2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 6477/13.11.2023

Απαγόρευση κάθε μορφής αλιείας από την στεριά και πάνω από πλοία – σκάφη, με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, στον λιμένα Θεσσαλονίκης.


O ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

αποφασίζουμε:


1. Την απαγόρευση κάθε μορφής αλιείας από την στεριά και πάνω από πλοία – σκάφη, με οποιοδήποτε αλιευτικό εργαλείο, στον λιμένα Θεσσαλονίκης όπως αυτός εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα.


2. Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης ανεξάρτητα απο τις συντρέχουσες ποινικές ή αστικές ευθύνες κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές κυρώσεις, που επιβάλλονται από την οικεία Λιμενική Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν.δ. 187/1973 (Α’ 261), όπως αυτό ισχύει για παράβαση του άρθρου 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (Β’ 458/1978).


3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Πηγή