Χωριστή δήλωση συζύγων. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανηλίκου τέκνου από ακίνητα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

13.11.23

Χωριστή δήλωση συζύγων. Ποιος δηλώνει το εισόδημα ανηλίκου τέκνου από ακίνητα


 Στην περίπτωση που σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση, ποιος θα δηλώσει το εισόδημα που λαμβάνει το ανήλικο τέκνο τους από ακίνητη περιουσία;


Τα εισοδήματα του ανήλικου φορολογικού κατοίκου Ελλάδας, πλην του εισοδήματος από μισθωτή εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.


Σε περίπτωση που οι γονείς του ανήλικου (σύζυγοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης) υποβάλλουν χωριστή δήλωση, τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα.


Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα, ενώ σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα αυτού (άρθρα 11, 67 παρ. 1, 30 έως 34 και 5 νόμου 4172/2013)

Πηγή