Ξεκινάει η διάθεση ειδών ιματισμού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.11.23

Ξεκινάει η διάθεση ειδών ιματισμού στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Σύμφωνα πάντα με το ΑΠ 2416.1/78357/08/11/2023 έγγραφο Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και με θέμα : «Ιματισμός πληρωμάτων πλοίων & στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.- Έναρξη χορήγησης στα στελέχη Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ.»  ξεκινάει το 1 o στάδιο χορήγησης ιματισμού ως ακολούθως:

1. Επενδύτης Ισχυρού Ψύχους, (01) τεμάχιο ανά στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
2. Xιτώνιο- Παντελόνι Επιχειρήσεων- Καπέλο μπλε τύπου Τζόκεϋ (01) σετ ανά Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 3. Ζώνη μπλε με πόρπη Λ.Σ. (01) τμχ ανά Στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Τα ανωτέρω είδη θα διανεμηθούν ανά Υπηρεσία σύμφωνα με τον συνημμένο Πίνακα Διανομής και με 
την ονομαστική λίστα δικαιούχων που κατείχε εκάστη Υπηρεσία κατά την 19/10/23.Ειδικότερα, κάθε 
Υπηρεσία σύμφωνα με την αρίθμηση του Πίνακα Διανομής απαιτείται να ορίσει υπεύθυνο παραλαβής και διανομής των ειδών. 

Για την ανωτέρω διαδικασία τάσσεται προθεσμία ολοκλήρωσης η 22-12-2023, πλην των υπηρετούντων σε Έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων και λοιπές Υπηρεσίες εξωτερικού.