Παράταση λήψης αδειών στελεχών Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2021-2022-2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.11.23

Παράταση λήψης αδειών στελεχών Λ.Σ- ΕΛ.ΑΚΤ. για τα έτη 2021-2022-2023
 Με το ΩΠ 141517/11-23 Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Π. ΣΤ΄ (ΓΡ. ΑΔΕΙΩΝ) δίνεται παράταση στις Κανονικές Άδειες ως κάτωθι:

Έτος 2021 έως 31-08-2024 

Έτος 2022 έως 31-12-2024 

Έτος 2023 έως 30-07-2025