ΠΕΑΛΣ: Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.11.23

ΠΕΑΛΣ: Τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος καλεί,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16 και 17 του Καταστατικού, τα μέλη της στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 11:00 στο γραφείο της ΠΕΑΛΣ εντός του Αρχηγείου Λ.Σ. –ΕΛ.ΑΚΤ. (Γρ. 18).


Τα θέματα προς συζήτηση είναι:


1) Έγκριση Πεπραγμένων – Επικύρωση Απολογισμού


2) Επικαιροποίηση Διεκδικητικού Πλαισίου


3) Ψήφιση Οικονομικού Προϋπολογισμού


4) Εκλογή εκπροσώπων ΠΕΑΛΣ σε συλλογικά όργανα


Τα μέλη της ΠΕΑΛΣ δύνανται να συμμετέχουν στις διαδικασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε δια ζώσης είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων