Προσφορά για τα μέλη της ΠΕΑΛΣ – Προνομιακά Συμβόλαια Ολοκληρωμένης Νομικής Προστασίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

2.11.23

Προσφορά για τα μέλη της ΠΕΑΛΣ – Προνομιακά Συμβόλαια Ολοκληρωμένης Νομικής Προστασίας


 Ανακοίνωση ΠΕΑΛΣ

Ενημερώνουμε ότι η «ARAG» ήρθε σε επαφή με την ΠΕΑΛΣ για την εξασφάλιση προς τα μέλη μας προνομιακού συμβολαίου ολοκληρωμένης νομικής προστασίας.

Η «ARAG» αποτελεί ευρωπαϊκό οργανισμό νομικής προστασίας με έδρα το Ντίσελντορφ της Γερμανίας ενώ στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά από το 1972, αποκλειστικά στον κλάδο της Νομικής Προστασίας, παρέχοντας εξειδικευμένα προϊόντα. Διαθέτει κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και 2 υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται από την ΠΕΑΛΣ να συμβάλει στην επίλυση των πάσης φύσης προβλημάτων και ζητημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας, ενημερώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα εξασφάλισης σημαντικής έκπτωσης τόσο σε νέα συμβόλαια, όσο και σε ήδη υφιστάμενα η οποία συναρτάται από το πλήθος των μελών που θα επιλέξουν να ασφαλιστούν.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που επιλεγεί ομαδικό συμβόλαιο 200 μελών, το ασφάλιστρο ανέρχεται σε περίπου 3€ το μήνα (38€/έτος), ενώ στην περίπτωση που επιλεγεί ατομικό συμβόλαιο, η έκπτωση διαμορφώνεται έως 35% επί των ετήσιων μικτών ασφαλίστρων (δηλαδή ετήσια ασφάλιστρα 49,4€ αντί για 76€).

Προκειμένου εξασφαλιστεί όσο το δυνατότερο καλύτερη τιμή για το προσφερόμενο πακέτο καλύψεων, παρακαλείσθε για την αποστολή e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα ARAG στο peals@hcg.gr με τα στοιχεία σας και την ένδειξη ατομικό ή ομαδικό έως 08-11-2023.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που επιλεγεί τελικώς το ομαδικό συμβόλαιο αλλά για οποιονδήποτε λόγο διακοπεί, τότε, εφόσον ο ασφαλιζόμενος το επιθυμεί, θα συνεχίζεται ω; ατομικό με την ανάλογη διαμόρφωση των ετήσιων ασφαλίστρων.

Οι καλύψεις που προσφέρονται συνοπτικά αφορούν:

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ («ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ»)
 2. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
 4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ενώ επίσης παρέχεται:

(α) καταβολή της αμοιβής ενός δικηγόρου που ελεύθερα επιλέγει ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα γραμμάτια προείσπραξης της δικηγορικής αμοιβής του εκάστοτε δικηγορικού συλλόγου.

(β) καταβολή των δικαστικών δαπανών, καθώς και των αποζημιώσεων των μαρτύρων και πραγματογνωμόνων που κλητεύτηκαν ή διορίστηκαν από το δικαστήριο, σύμφωνα με τις διατιμήσεις, που ισχύουν κατά το χρόνο της ασφάλισης, καθώς επίσης και την καταβολή των νόμιμων αμοιβών των δικαστικών επιμελητών.

(γ) καταβολή των δικαστικών δαπανών του αντιδίκου, στην έκταση που οι δαπάνες αυτές σύμφωνα με δικαστική απόφαση βαρύνουν τον ασφαλισμένο.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνονται:

 1. ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ («ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ») ΔΙΑΦΟΡΩΝ

όπως για παράδειγμα:

 • Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
 • Θέματα προαγωγών – κρίσεων
 • Αποζημίωση από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας
 • Μεταθέσεις κλπ
 • Αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία
 • Ε.Δ.Ε
 • δικαιώματα άδειας, νυχτερινών-εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων
 • θέματα συνυπηρέτησης
 • ακύρωση πειθαρχικών ποινών

Στις ανωτέρω περιπτώσεις αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση, που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως υπαλλήλων από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG αναλαμβάνει τα έξοδα για την εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

 1. ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και όταν κατηγορούνται για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματική βλάβη από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος που κατέχουν νομίμως.

 1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, δυσφήμισης, ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

 1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κλπ) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.

Σ’ όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

τις αμοιβές του δικηγόρου,

τα δικαστικά έξοδα,

τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,

τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,

τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,

την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 30.000€ ανά ασφαλιστική περίπτωση

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση παραμένουμε στη διάθεσή σας.