Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης ενός (01) Κελευστή και ενός (01) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

4.1.23

Αποδοχή αιτήσεων παραίτησης ενός (01) Κελευστή και ενός (01) Ανθυπασπιστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αίτησης αποστρατείας από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3954 Ανθυπασπιστής Λ.Σ. ΚΟΥΡΑΤΟΡΑΣ Γεώργιος του Κωνσταντίνου Δ.Π. ΣΤ΄


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Την αποδοχή της αίτησης παραίτησης από τις τάξεις του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπέβαλε ο παρακάτω βαθμοφόρος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής:

Α.Μ. ΒΑΘΜΟΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ-ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

8713 Κελευστής Λ.Σ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου ΚΕΠ/ΔΕΠ/ΕΚΕ

 

 Ο Αρχηγός

 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ