Σύγκληση Κατώτερου Συμβουλίου Τοποθετήσεων Απόφοιτων Σχολής Δοκίμων Λ/Φ εκπαιδευτικής σειράς 2020 - 2021 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.1.23

Σύγκληση Κατώτερου Συμβουλίου Τοποθετήσεων Απόφοιτων Σχολής Δοκίμων Λ/Φ εκπαιδευτικής σειράς 2020 - 2021


 Σύγκληση Κατώτερου Συμβουλίου Τοποθετήσεων Απόφοιτων Σχολής Δοκίμων Λ/Φ εκπαιδευτικής σειράς 2020 - 2021