Μέχρι τις 31-03-2023 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

14.1.23

Μέχρι τις 31-03-2023 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος


 Μέχρι τις 31-03-2023 η ενεργοποίηση των καρτών (ATH.ENA Card) για τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος 


Φωνή του Λ.Σ. (voicels.gr)