«Κόβε, ράβε, ξήλωνε» και το αποτέλεσμα το ίδιο για το καλύτερο ΠΔ μεταθέσεων του ΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.1.23

«Κόβε, ράβε, ξήλωνε» και το αποτέλεσμα το ίδιο για το καλύτερο ΠΔ μεταθέσεων του ΛΣ


 Το είδαμε και αυτό.

Χρειάστηκε να περάσουν 2 ολόκληρα χρόνια από την δημοσίευση του Π.Δ. 11/2021 (ΦΕΚ 21Α/10-2-2021) που αφορά στις  μεταθέσεις του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ προκειμένου οι εμπνευστές του -που μάλιστα υπερηφανεύονταν ότι έφτιαξαν το καλύτερο π.δ. μεταθέσεων  μέχρι σήμερα- αντιληφθούν τις νομοτεχνικές αστοχίες  του άρθρου 2.

Να σημειώσουμε, ότι το άρθρο 2 του Π.Δ. 11/2021,  αποτελεί  ένα από τα σημαντικότερα άρθρα  για την εφαρμογή ολόκληρου του π.δ, δεδομένου ότι με αυτό κατατάσσονται οι υπηρεσίες σε κατηγορίες, καθορίζεται η μοριοδότηση της υπηρεσίας των στελεχών για κάθε μήνα υπηρεσίας του, ενώ παράλληλα υπολογίζονται και τα μόρια που λαμβάνουν ανά μήνα τα στελέχη ανάλογα με την απόσταση της υπηρεσίας που υπηρετούν από τον τόπο των συμφερόντων τους.

Να σημειώσουμε επίσης, ότι στις διατάξεις του άρθρου 2  παραπέμπουν για την εφαρμογή τους και οι διατάξεις του άρθρου 4 του ίδιου π.δ.

Όταν όμως  στο ίδιο  άρθρο ενός νομοθετήματος υπάρχουν παράγραφοι περισσότερες της μιας με την ίδια αρίθμηση, καταλαβαίνει κανείς τι συμβαίνει με την εφαρμογή του άρθρου αυτού όταν μάλιστα  έχει και επόμενες παραγράφους που κανονικά έπρεπε να  είχαν άλλη αρίθμηση.  Κουλουβάχατα…

Να σημειώσουμε, ότι το π.δ. 11/2021, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10-20-2021, σύμφωνα με το άρθρο 41 είχε άμεση ισχύ και για τις τακτικές μεταθέσεις του ίδιου έτους 2021.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι  οι μεταθέσεις του έτους 2021 τελικά δεν διενεργήθηκαν, κανένας από τους εμπνευστές του νέου π.δ., δεν μπήκε στον κόπο να διαβάσει και να ελέγξει ακόμη και την νομοτεχνική ορθότητα των διατάξεων;

Ούτε για τις μεταθέσεις του έτους 2022,  οι Υπηρεσίες και τα αρμόδια συμβούλια -όπου μετέχουν οι συνδικαλιστές- δεν διάβασαν τις εφαρμοστέες διατάξεις προκειμένου εισηγηθούν έγκαιρα την επιβαλλόμενη  διόρθωση στην αρίθμηση των παραγράφων του σημαντικού άρθρου 2;

Χρειάστηκε να φθάσουμε μετά τρία χρόνια στην εφαρμογή των διαδικασιών των τακτικών μεταθέσεων έτους 2023 για να γίνει αντιληπτή αυτή η σημαντική αστοχία;

Δεν προβληματίστηκε κανείς, από το γεγονός ότι  για την εφαρμογή του άρθρου 4 του π.δ., (τρόπος υπολογισμού των μορίων του κάθε στελέχους) οι παραπομπές των παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού, δεν αντιστοιχούσαν καταφανώς στις αναγραφόμενες παραγράφους του άρθρου 2;

Τέλος με την πρώτη πλέον τροποποίηση του π.δ. 11/2021 έγινε μία ακόμη ΜΕΡΙΚΗ διόρθωση αστοχίας. Αναβαθμίστηκε η κατηγορία κατάταξης της λιμενικής αρχής της Αλεξανδρούπολης. Από την 4η κατηγορία των Λιμενικών αρχών κατατάχθηκε στην Γ΄ κατηγορία μαζί με τις  ακριτικές αρχές του Λαυρίου, της  Αίγινας, της  Ζακύνθου και της Σύρου…

Απορεί ακόμη κανείς, γιατί δεν υπήρξε δημόσια διαβούλευση πριν  την έκδοση του π.δ. 5/2023…;  Μάλλον όχι.

Πηγή