Μπλόκο του ΣτΕ στη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.12.21

Μπλόκο του ΣτΕ στη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά


 Μπλοκάρει προσωρινά το Συμβούλιο της Επικρατείας τη μεταβίβαση των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά στην εταιρεία «MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED» του Γιώργου Προκοπίου, έναντι  του ποσού των 37,3 εκατομμυρίων ευρώ.


Η απόφαση εκδόθηκε από το τμήμα αναστολών του Δ΄Τμήματος του ανωτάτου δικαστηρίου και ισχύει μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της κύριας προσφυγής, η οποία θα συζητηθεί στις 18Ιανουαρίου 2022.


Στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει προσφύγει ο Δήμος Χαϊδαρίου κατά της “ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.” (ΕΤΑΔ Α.Ε.) και  ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση:


α) της από 4.6.2021 προκηρύξεως της εταιρείας  ΕΤΑΔ  Α.Ε. για τη διενέργεια ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την πώληση τμήματος ακινήτου  της μείζονος εκτάσεως των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και


β) της Α.Π. 9015/7.7.2021 αποφάσεως του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΑΔ, με την οποία ανακηρύχθηκε οριστικός πλειοδότης η εταιρεία "MILINA ENTERPRISES COMPANY LIMITED" με οικονομικό αντάλλαγμα 37.316.041,88 ευρώ.


Ο Δήμος Χαϊδαρίου προσέφυγε στο ΣτΕ, ως εκπρόσωπος των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας σχετικά με την ελεύθερη χρήση των κοινοχρήστων χώρων της περιοχής του και ιδίως του αιγιαλού, ως δημοσίου περιβαλλοντικού αγαθού.


Το σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ

Όπως, αναφέρουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, «η απόκτηση,  συμβατικού δικαιώματος αποκλειστικής χρήσεως του αιγιαλού (και του αντίστοιχου θαλασσίου χώρου) συνεπάγεται, εξ αντικειμένου, απόλυτη αδυναμία ασκήσεως των δικαιωμάτων που απορρέουν από την κοινοχρησία του αιγιαλού (η οποία υφίσταται, κατά νόμο, ανεξαρτήτως της φυσικής ή τεχνικής διαμορφώσεώς του)».


Η αδυναμία αυτή, συνεχίζουν οι δικαστές, δεν μπορεί να αρθεί ευχερώς σε περίπτωση ευδοκιμήσεως της αιτήσεως ακυρώσεως του εν λόγω Δήμου, διότι η συμβατική μορφή της παραχωρήσεως δεν υπόκειται ευθέως σε ακυρωτικό έλεγχο» (σ.σ.: Δεν μπορεί να προσβληθεί στο ΣτΕ). 


Προκειμένου, «συνεπώς, να αποτραπεί η βλάβη από τη δημιουργία της νομικής και πραγματικής αυτής καταστάσεως, η οποία παρίσταται δυσχερώς αναστρέψιμη» το ΣτΕ «συνεκτιμώντας και το σύντομο της δικασίμου (18.1.2022) που ορίσθηκε για την εκδίκαση της αιτήσεως ακυρώσεως, κρίνει ότι ως κατάλληλο μέτρο πρέπει να διαταχθεί, η, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως, μη σύναψη συμβάσεως μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσεως του τμήματος αιγιαλού και θαλασσίου χώρου που βρίσκονται στο μέτωπο προς τη θάλασσα του ακινήτου που εκποιείται με τον επίμαχο διαγωνισμό».


Το ΣτΕ με το «δια ταύτα» της απόφασής του: «Διατάσσει τη μη σύναψη συμβάσεως, έως την έκδοση οριστικής αποφάσεως για την αίτηση ακυρώσεως, με αντικείμενο την παραχώρηση αιγιαλού και θαλασσίου χώρου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του οριστικού πλειοδότη του επίδικου διαγωνισμού».

Πηγή 


No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.