Απονομή βαθμού σε Κατώτερο Αξιωματικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη και αποστρατεία αυτού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.1.23

Απονομή βαθμού σε Κατώτερο Αξιωματικό Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Κυβερνήτη και αποστρατεία αυτού


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 04 Ιανουαρίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311) και την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 και της παρ. 12 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139): 

1. Απονέμεται ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Κυβερνήτη, στον Σημαιοφόρο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη Κοφινά Νικόλαο του Στυλιανού (Α.Μ. 21Κ), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία, από την 12 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία προηγούμενη του θανάτου του, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 37 και την περ. θ της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 81/2012. 

2. Αποστρατεύεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Κυβερνήτη Κοφινάς Νικόλαος του Στυλιανού (Α.Μ. 21Κ) την 13 Νοεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012. 

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 75/03.01.2023) 

(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8513843758/14.11.2022) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ