Προαγωγή τεσσάρων (04) σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της σχολής δοκίμων λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.1.23

Προαγωγή τεσσάρων (04) σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., αποφοίτων της σχολής δοκίμων λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2022 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις: 

α) της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311).

β) της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει.

Προάγονται οι κάτωθι Σημαιοφόροι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, απόφοιτοι της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, επειδή συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα προαγωγής, από 19 Δεκεμβρίου 2022, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, όπως ισχύει: 

1. ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ Στυλιανός του Κυριάκου (ΑΜ 3571) 

2. ΤΣΕΤΣΕΚΟΣ Χαράλαμπος του Νικολάου (ΑΜ 3578) 

3. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ Γεώργιος του Εμμανουήλ (ΑΜ 3657)

4. ΚΥΡΙΑΚΟΓΛΟΥ Αναστάσιος του Γεωργίου (ΑΜ 3744) 

(Αρ. εγκρ. ΒεΒ. ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 20269/20-12-2022) 

 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ