Η ΕΑΑΛΣ προτείνει την αξιοποίηση αφυπηρετησάντων σε θέσεις ευθύνης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.1.23

Η ΕΑΑΛΣ προτείνει την αξιοποίηση αφυπηρετησάντων σε θέσεις ευθύνης


 Για την αξιοποίηση αφυπηρετησάντων που επιθυμούν να προσφέρουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους

.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/

.com/img/a/