Τι είναι οι συμβάσεις μηδενικού ωραρίου – Πώς «ξεκλειδώνει» η εξαήμερη απασχόληση - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.8.23

Τι είναι οι συμβάσεις μηδενικού ωραρίου – Πώς «ξεκλειδώνει» η εξαήμερη απασχόληση


 Οι αλλαγές στα εργασιακά που προβλέπονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας

Συμβάσεις μηδενικού ωραρίου και δυνατότητα εξαήμερης εργασίας με προσαύξηση 40% στο ημερομίσθιο της 6ης ημέρας προβλέπει μεταξύ άλλων το εργασιακό νομοσχέδιο, που αναμένεται να δοθεί σήμερα προς δημόσια διαβούλευση.


Οι διατάξεις του ρυθμίζουν τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, ενώ προβλέπουν συμβάσεις μηδενικών ορών απασχόλησης (zero hours contract), καθώς και κατά παραγγελία απασχόλησης (on demand). Πρόκειται για ένα μοντέλο απασχόλησης που ισχύει σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το οποίο ο εργοδότης μπορεί να καλεί τον απασχολούμενο, όποτε τον χρειάζεται και να τον πληρώνει ανάλογα με την ώρα που έχει εργαστεί. Η εργασία θα παρέχεται εντός προκαθορισμένων ωρών και ημερών αναφοράς, οι οποίες πρέπει να γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον εργαζόμενο.Υπενθυμίζεται πως ο εργαζόμενος που απασχολείται με zero hours contract, θα πρέπει να έχει ειδοποιηθεί εγγράφως από τον εργοδότη του (γραπτό μήνυμα μέσω κινητού τηλεφώνου – sms , μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.α.) για την ανάληψη εργασίας, σε εύλογο χρόνο που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 24 ωρών, πριν την πραγματοποίησή της. Σε αντίθετη περίπτωση ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα να αρνηθεί την ανάληψη της εργασίας, χωρίς οποιαδήποτε δυσμενή διάκριση σε βάρος του από τον εργοδότη. Επίσης, εάν η ανάληψη εργασίας ακυρωθεί από τον εργοδότη μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, ο εργαζόμενος δικαιούται αποζημίωση που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο της εργασίας που ακυρώθηκε.


«Ξεκλειδώνει» η εξαήμερη απασχόληση


Με άλλη διάταξη του νομοσχεδίου επιλύεται ένα χρόνιο πρόβλημα -κυρίως της βιομηχανίας- που έχει να κάνει με την οργάνωση του προγράμματος των εναλλασσόμενων βαρδιών σε επιχειρήσεις:


- που λειτουργούν 7 ημέρες την εβδομάδα, ή

- έχουν 24ωρη λειτουργία 5 ή 6 ημέρες την εβδομάδα και εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα εργασίας για τους εργαζομένους.


Πλέον θα επιτρέπεται η απασχόληση κατά την 6η ημέρα της εβδομάδας με υποχρεωτική προδήλωσή της στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και μη δυνατότητα υπέρβασης των 8 ωρών ημερησίως. Ταυτόχρονα προβλέπεται ότι ο εργαζόμενος θα δικαιούται ημερομίσθιο για την 6η ημέρα απασχόλησής του προσαυξημένο κατά 40%.

Πηγή