Αποστρατεία ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν αποδοχής αιτήσεως παραίτησής του - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.12.21

Αποστρατεία ενός (01) Υποπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατόπιν αποδοχής αιτήσεως παραίτησής του


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 06 Δεκεμβρίου 2021 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3 και 4 του άρθρου 36 και της παρ. 1 του άρθρου 48 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139) και του άρθρου 18 του π.δ. 37/2012 (Α’ 75): 

1. Τίθεται σε αποστρατεία ο Υποπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής Μπαϊράμης Χαράλαμπος του Αργυρίου (Α.Μ. 1357), κατόπιν υποβολής της από 14 Οκτωβρίου 2021 αίτησης παραίτησής του, η οποία έγινε αποδεκτή με την αριθ. πρωτ.: 2412.9/84324/21/17-11-2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. Ο παραπάνω Αξιωματικός αποστρατευόμενος εγγράφεται στα στελέχη της εφεδρείας των Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής μέχρι τη συμπλήρωση πέντε ετών από την ημερομηνία διαγραφής του από τα εν ενεργεία στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. 

(Αριθ. Βεβ. Διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8861469573/09-12-2021). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.