Τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές στην Ένωσης Αποστράτων Λιμενικών Λ.Σ. (Πίνακες) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.4.22

Τα πρώτα ονόματα των υποψηφίων για τις εκλογές στην Ένωσης Αποστράτων Λιμενικών Λ.Σ. (Πίνακες)

 

Πριν από τέσσερα  χρόνια  είχε αλλάξει χέρια η διοίκηση της Ένωσης και καλλιεργήθηκαν κάποιες ελπίδες, για την αλλαγή του τρόπου δράσης της, με στόχο να βρεθεί δίπλα σε κάθε συνταξιούχο, να τον ενημερώνει για όλα τα θέματα που τον αφορούν. Να αναπτύξει ένα κοινό μέτωπο με άλλες Ενώσεις Αποστράτων για τις διεκδικήσεις (αναδρομικά κ.λ.π.) και την αποφυγή κάθε περικοπής στις  συντάξεις.

Δυστυχώς η   πανδημία covid-19 ανέτρεψε κάθε προγραμματισμό, με αποτέλεσμα  να εξακολουθούν να παραμένουν ερωτήματα προς απάντηση όπως:

Έγιναν βήματα στην δράση του Δ.Σ. της ΕΑΑΛΣ προς την προώθηση όλων των παραπάνω στόχων και ποια;

Συνέβαλε ικανοποιητικά το Δ.Σ. της  ΕΑΑΛΣ ( που αριθμεί περίπου 4.650 μέλη ) στην ενημέρωση των μελών της για τα βήματα που θα έπρεπε ή πρέπει  αυτά να ακολουθήσουν  προκειμένου διεκδικήσουν τα αναδρομικά τους κ.λ.π.;

Αξιοποιήθηκαν οι καταιγιστικές αλλαγές λόγω covid-19 με την εισαγωγή της τεχνολογίας στην λήψη αποφάσεων (τηλεδιασκέψεις, συμμετοχή και λήψη αποφάσεων με τηλε-συνεδριάσεις κ.λ.π.);

Γιατί δεν συμμετέχουν στις διάφορες διεκδικητικές εκδηλώσεις της Ένωσης μεγάλος αριθμός μελών της;

Πώς συμμετέχουν ή μπορούν να συμμετέχουν τα μέλη της Ένωσης από την Επαρχία στα δρώμενα και της διεκδικήσεις της;

Θα πρέπει τα μέλη να ταξιδέψουν- επιβαρυνόμενοι οικονομικά σε μέρες της κρίσης- από την επαρχία ή από τα ακριτικά νησιά ακόμη και να ψηφίσουν εκπροσώπους στο Δ.Σ.; Γιατί να μην μπορούν να ψηφίζουν με επιστολική ψήφο; Και η εκμετάλλευση της τεχνολογίας; Σήμερα γίνονται συσκέψεις αρχηγών κρατών με τηλεδιασκέψεις και λαμβάνονται αποφάσεις.

Και τα τοπικά θέματα και προβλήματα με νοσοκομεία φάρμακα κ.λ.π., όλα θα τα βλέπει η Ένωση από την Αθήνα;

Αυτά και πολλά άλλα αποτελούν  θέματα προβληματισμού και  ανταλλαγής απόψεων μεταξύ   των μελών της Ένωσης ανά την Ελλάδα, ενόψη και των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ.

Σήμερα 34 χρόνια μετά την ίδρυση της Ε.Α.Α.Λ.Σ., καλούμαστε να επανεξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της και να χαράξουμε νέες πολιτικές και στρατηγικές για την υλοποίηση των στόχων της.

Οφείλουμε να εργαστούμε όλοι μαζί  ακόμη περισσότερο, με ανοικτούς ορίζοντες, με μεθοδικότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα για το συμφέρον της Ένωσης και των μελών της.

Βασική προϋπόθεση γι΄ αυτό αποτελεί η αλλαγή του καταστατικού της Ένωσης. Με την συνδρομή νομικού συμβούλου να εξετασθεί η βελτίωσή του και η απάλειψη των διατάξεων που δημιουργούν αγκυλώσεις και δεν συνάδουν με μια σύγχρονη και αντιπροσωπευτική των μελών λειτουργία ενός Σωματίου σήμερα.

Το βασικό σχέδιο δράσης μας θα πρέπει να περιλαμβάνει ορισμένες ρητά διαμορφωμένες θέσεις όπως:

  1. Η ριζική/ουσιαστική αναβάθμιση της σχέσεως της ΕΑΑΛΣ με το σύνολο των μελών της, η οποία θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση των κατάλληλων προϋποθέσεων, όσον αφορά τη δυναμική διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας.
  2. Η ενεργοποίηση του μεγίστου αριθμού των εγγεγραμμένων μελών της ΕΑΑΛΣ και η ανάπτυξη ένας ευρύτερου διάλογου με τα μέλη, ένας κοινός χώρος συνεργασίας.

Πως θα γίνουν αυτά:

α) Με την  χρησιμοποίηση όλων των σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας για την άμεση επαφή με το σύνολο των μελών της Ένωσης με όλα τα μέλη του εκλεγμένου ΔΣ.

β) Με την αποστολή και ενημερωτικών newsletter της Ένωσης στα πλαίσια της προσπάθειας προαγωγής διαδικασιών ενημέρωσης και πληροφόρησης με τα μέλη μας μέσω των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας με ηλεκτρονικά μέσα.

Πρέπει να επισημανθεί, ότι την υλοποίηση των παραπάνω απαιτούνται αλλαγές -ορισμένες εκ των οποίων εντελώς αυτονόητες- που θα έπρεπε, να είχαν ήδη πραγματοποιηθεί με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο  εδώ και πολλά χρόνια πριν.

Αλλαγές όπως:

  1. Της διερεύνησης του τρόπου τροποποίησης του καταστατικού (νομοθετικά ή μέσω δικαστικής απόφασης) ή της διερεύνησης αλλαγής μορφής της Ένωσης, ώστε:

α)  Να εξασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή των μελών από όλη τη χώρα.

β) Να εξασφαλίζεται στην πράξη η άσκηση του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥ δικαιώματος του  εκλέγειν και εκλέγεσθαι (επιστολική ψήφος, ηλεκτρονική ψήφος).

γ)  Αναλογική συμμετοχή στο ΔΣ  μελών διαμερισματικά ανά την Ελλάδα.

δ) Αλλαγή του τρόπου συνεδριάσεων του ΔΣ (π.χ διαδικτυακά).

ε) Αναλογική συμμετοχή ανά κατηγορία Α/Ξ στο ΔΣ.

  1. Διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας Ομοσπονδίας Ενώσεων, όπως συμβαίνει σε όλα τα υγιή σωματεία με μέλη σε όλη την χώρα.
  2. Ευρύτερη ΕΓΚΑΙΡΗ δημοσιοποίηση των απόψεων, αποφάσεων, πρωτοβουλιών του ΔΣ στα μέλη της Ένωσης.
  3. Συγκρότηση ομάδων εργασίας για διάφορα θέματα ενδιαφέροντος των μελών της Ένωσης αλλά και της Οικογένειας του Λιμενικού γενικότερα και στο κέντρο και την περιφέρεια. Ανάθεση σε ειδικούς, θέματα που απαιτούν εξειδικευμένη διερεύνηση (νομικό σύμβουλο, οικονομικό σύμβουλο κ.λ.π.).

Προώθηση με συγκροτημένες προτάσεις αιτημάτων όπως η συμμετοχή στο ΛΑΠ, επιστροφή, οι εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια (πέραν αυτών του ΜΙ), η επιστροφή Εισφοράς Αλληλεγγύης, η αποκατάσταση  των συντάξεων και μισθών, σύμφωνα με τις τελεσίδικες αποφάσεις καθώς τις αποφάσεις της  επιτροπής συμμόρφωσης  του Σ.τ.Ε. κ.λ.π

  1. Συνδρομή στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για την συγγραφή της ιστορίας του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Συνεργασία με ειδικούς προς τούτο επιστήμονες με τη συνδρομή των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών.
  2. Ανάληψη κοινωνικών δράσεων-πρωτοβουλιών ανά την Ελλάδα (Μουσικές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, διαλέξεις για θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος έχοντα σχέση με το Λ.Σ, την θάλασσα, την ναυτιλία κ.λ.π).
  3. Επισκέψεις και αναγνώριση των υπαρχόντων Συνδέσμων, ανάπτυξη και συντονισμός κοινής δράσης. (Δεν είναι δυνατό να χαρίζουμε τους Συνδέσμους στο ΠΝ και στην Αστυνομία).

Αυτά και πολλά άλλα θέματα θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους του επόμενου Δ.Σ. της Ένωσης. Ανάληψη πρωτοβουλίας, έκφραση σταθερής βούλησης, συνεχής  συντονισμός, ειλικρινής συνεργασία και σκληρή δουλειά απαιτούνται για την εκπλήρωσή των.

Μόνο ένα θετικό κλίμα συνεργασίας, με πνεύμα αλληλοκατανόησης και συναδελφικότητας, χωρίς προσωπικούς εγωισμούς μπορεί να συμβάλλει στην πραγματική επιτυχία στην δράση της  Ένωσης τα επόμενα χρόνια.

Πρώτο ελπιδοφόρο μήνυμα η μεγάλη συμμετοχή στις δηλώσεις υποψηφιοτήτων για το νέο Δ.Σ. της Ένωσης.

Τα Λιμενικά Νέα, με σεβασμό στην πολύχρονη και πολύτιμη προσφορά όλων όσων διατέλεσαν μέχρι σήμερα μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Λ.Σ. εύχονται, καλή επιτυχία σε όλους εκείνους που φέρνουν κάτι νέο και πνεύμα εκσυχρονισμού για την  λειτουργία της Ένωσης.

Για το καλό της Ένωσης και των μελών της.

 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των Λιμενικών νέων συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία κατέθεσαν 33.

Μερικά από τα ονόματα(ολόκληρο το ψηφοδέλτιο θα δημοσιευθεί όταν θα το έχουμε στη διάθεση μας) που μάθαμε είναι τα εξής:

ΠΡΕΝΤΖΑΣ Αθανάσιος   ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΒΟΪΔΟΝΙΚΟΛΑΣ Σταύρος  ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΣΑΪΤΑΚΗΣ Δημήτριος   ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος  ΑΝΘΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης   ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΘΕΟΦΙΛΟΥ Ανδρέας  ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ Νικόλαος   ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΚΟΥΡΑΚΟΣ Κυριάκος   ΥΠΟΝΑΥΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΚΟΝΤΑΚΟΥ Ελένη   ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΜΕΛΑΣ Γεώργιος   ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΗΣ Βασίλειος ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)

ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ Βασίλειος  ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ ΛΣ(ε.α.)

ΚΕΦΑΛΑΣ Ανάργυρος ΑΡΧΙΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.(ε.α.)Πηγή 

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.