Προαγωγή δυο (2) πλωταρχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.1.23

Προαγωγή δυο (2) πλωταρχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στον επόμενο βαθμό ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
 Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 30 Δεκεμβρίου 2022 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α΄ 311) και της περ. δ της παρ. 1 και της παρ. 4 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139):

Α. Προάγεται η Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ΒΛΑΧΟΥ Ευαγγελία του Πέτρου (ΑΜ 5380), που προέρχεται από διακεκριμένους αθλητές στους οποίους απονεμήθηκε ο βαθμός του Σημαιοφόρου ΛΣ - ΕΛΑΚΤ, στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής της λογιζομένης από 29 Νοεμβρίου 2022 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 και την παρ. 2 του άρθρου 28 του π.δ. 81/2012.

Β. Προάγεται ο Πλωτάρχης ΛΣ - ΕΛΑΚΤ ΜΠΟΥΡΟΥΤΖΟΓΛΟΥ Χρήστος του Γεωργίου (ΑΜ 3070), που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος, στον βαθμό του Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 08 Δεκεμβρίου 2022 λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.

(Αριθ.Πρωτ.Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./ΓΔΟΥ/ΔΟΔ: 20053/13.12.2022) 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗ