Προαγωγή μίας (01) Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

16.8.23

Προαγωγή μίας (01) Αντιπλοιάρχου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού


 Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 03 Αυγούστου 2023 μετά από πρόταση του  Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν.3079/2002, Α’ 311), της παρ. 1 και της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της περ. ε της παρ. 1 του άρθρου 7, της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 και των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει:

Προάγεται η Αντιπλοίαρχος Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ- ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Τεχνικού Ζιάκα Αθανασία του Ιωάννη (Α.Μ. 06Τ) στον βαθμό της Πλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Τεχνικού, αναδρομικά από 29 Ιουλίου 2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του μέγιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό,σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 81/2012.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ