Προαγωγή δεκαεπτά (17) Ανθυπασπιστών και ενός (1) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.8.23

Προαγωγή δεκαεπτά (17) Ανθυπασπιστών και ενός (1) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής

Προαγωγή δεκαεπτά (17) Ανθυπασπιστών και ενός (1) Σημαιοφόρου Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής