Προαγωγές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

12.8.23

Προαγωγές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ.


 Προαγωγές στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ στον βαθμό του Αρχικελευστή Λ.Σ.

Πηγή