Παραλίες της Αττικής – Πώς μπορείτε να δείτε ποιες θάλασσες είναι καθαρές - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

18.8.23

Παραλίες της Αττικής – Πώς μπορείτε να δείτε ποιες θάλασσες είναι καθαρές


 Διαδραστικοί χάρτες που δείχνουν πόσο καθαρές είναι οι παραλίες που βρίσκονται στην Αττική αναλύοντας συγκεκριμένα στοιχεία έχουν πλέον στη διάθεση τους οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου αλλά και οι επισκέπτες.


Ο χάρτης λειτουργεί όπως το gps. Σε αυτόν ο χρήστης μπορεί να εστιάσει στην περιοχή που τον ενδιαφέρει και βλέποντας την παραλία να πατήσει πάνω της. Εκεί υπάρχει μία ετικέτα η οποία θα δώσει στον χρήστη όλες τις πληροφορίες για την παραλία, όπως τον δήμο στον οποίο ανήκει, τη δημοτική ενότητα, την περιγραφή της και φυσικά τα αποτελέσματα των αναλύσεων.


Ο χάρτης με τις παραλίες έχει δημιουργηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής που είναι επιφορτισμένη με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, τις μεθόδους και τις διαδικασίες που αφορούν στην παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και την παροχή πληροφοριών προς το κοινό σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.


Η Παρακολούθηση Ακτών Κολύμβησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης σημειώνεται πως πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου κάθε έτους σε καθορισμένες ακτές κολύμβησης και σε σημεία δειγματοληψίας ανάλογα κωδικοποιημένα, με σκοπό τη προστασία των υδάτων και της δημόσιας υγείας. Από το 2016 οι ακτές παρακολουθούνται από την Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής μέσω συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Δείτε εδώ τον χάρτη.

Πηγή