ΠΟΛ: Νέο Δ.Σ. Ένωση Λιμενικών Ευβοίας - Συγκρότηση σε Σώμα - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.8.23

ΠΟΛ: Νέο Δ.Σ. Ένωση Λιμενικών Ευβοίας - Συγκρότηση σε Σώμα


 Μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 21/07/2023 και την πρώτη συνεδρίαση των εκλεγέντων μελών στις 02/08/2023 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου « ΕΝΩΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ».


Το νέο Δ.Σ. έχει ως:

2023-08-07_105933

Το τολμήσαμε και τα καταφέραμε !

 

          Η Ένωση μας αξιοποιώντας τα σύγχρονα μέσα,  κατάφερε κατά απόλυτη επιτυχία όχι μόνο να διεξάγει της πρώτες της εκλογές επιτυχώς, αλλά και να καινοτομήσει, αξιοποιώντας  την δυνατότητα που της δόθηκε (δωρεάν)  μέσω της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ Α.Ε.» με το δ.τ. «Ηλεκτρονική Κάλπη Ζευς» την οποία ευχαριστούμε.

           Η ψηφοφορία διενεργήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα με χρήση της Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10-13 Ν. 1264/1982, καθώς και του άρθρου 21 του Καταστατικού του Σωματείου.

Στη συνέχεια, οι ψηφοφόροι, οι οποίοι είχαν ήδη γνωστοποιήσει τα στοιχεία τους, τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη πληροφορία για την διενέργεια της ψηφοφορίας, εισέρχονταν στον διαδικτυακό ιστότοπο της «Ηλεκτρονικής Κάλπης ΖΕΥΣ» με τους μοναδικούς ηλεκτρονικούς κωδικούς συμμετοχής τους, ταυτοποιούνταν από το ηλεκτρονικό σύστημα και υπέβαλαν τις ψήφους προτίμησης στους υποψηφίους για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους αντιπροσώπους για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών.

 

Είμαστε υπερήφανοι γιατί διασφαλίστηκε το απόρρητο της ψήφου.

          Δύο είναι τα στεγανά για την προστασία του απορρήτου, Η κρυπτογράφηση της ψήφου, και η ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων.

Για την κρυπτογράφηση των ψήφων σε κάθε ψηφοφορία, υπήρξαν πολλαπλά κρυπτογραφικά κλειδιά, οι Κωδικοί Ψηφοφορίας, τα οποία κατείχαν με προσωπική ευθύνη διαφύλαξης τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

  

Το σύστημα «Ζευς» κατέχει επίσης ένα Κωδικό Ψηφοφορίας σε κάθε ψηφοφορία. Το απόρρητο προσβάλλεται μόνο εάν κάποιος έχει διαθέσιμους ταυτόχρονα τους Κωδικούς όλων των μελών καθώς και αυτόν του συστήματος «Ζευς». Επομένως το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο, αφού αρκεί να μείνει ασφαλής ένας και μόνο Κωδικός από όλους.

Για την ανώνυμη μίξη των κρυπτογραφημένων ψηφοδελτίων δεν χρειάζονται κρυπτογραφικά κλειδιά, αλλά παράγεται μια μαθηματική απόδειξη ότι η διαδικασία της μίξης έγινε σωστά χωρίς βλάβη της διαδικασίας.

          Η μίξη γίνεται σε αυτοδύναμα στάδια, το πρώτο εκ των οποίων το εκτελεί το ίδιο το σύστημα «Ζευς». Στη συνέχεια η εφορευτική επιτροπή αναθέτει είτε στα μέλη της είτε σε οποιονδήποτε άλλο έμπιστο εξωτερικό φορέα να συνεισφέρει επιπλέον στάδια στη μίξη για μεγαλύτερη ασφάλεια. Όπως και με τους Κωδικούς Ψηφοφορίας, το απόρρητο είναι πρακτικά εξασφαλισμένο καθώς αρκεί ένα και μόνο στάδιο από όλα να έχει γίνει σωστά.

 

          Τέλος η Ένωση μας ευχαριστεί τα μέλη της που συμμετείχαν σε αυτή την ψηφοφορία και υπόσχεται πως το νέο Δ.Σ του οποίου ανακοινώθηκε, θα καταβάλει τα μέγιστα των δυνατοτήτων του προκειμένου αφενός να αναδείξει τα εργασιακά προβλήματα των υπηρεσιών που συνδικαλιστικά αντιπροσωπεύει, αφετέρου  να αξιοποιήσει σύγχρονες μεθόδους και προηγμένες νέες-μοντέρνες τεχνολογικά υποστηριζόμενες μεθόδους και εργαλεία ώστε να πετύχει  «αποτελεσματικότητα»  σε κάθε εργασιακή δυσκολία που προκύψει.


Evia