Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται απο την Σχολή ΔΥΛΣ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.8.23

Προαγωγή Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται απο την Σχολή ΔΥΛΣ


Με το Προεδρικό Διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 09 Αυγούστου 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), της περ. δ της παρ. 1, της παρ. 4 και της περ. β της παρ. 6 του άρθρου 17, της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18, της παρ. 11 του άρθρου 19 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του ως άνω διατάγματος με το π.δ. 56/2023 (Α΄110/11.05.2023) και του π.δ. 79/2023 (Α΄131):

Α. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ), που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (ΛΣ):

1. ΔΗΜΑΚΗΣ Αντώνιος του Δημητρίου (ΑΜ 4269)

2. ΜΑΚΑΡΟΥΝΑΣ Μικές του Νικολάου (ΑΜ 4306)

3. ΚΩΤΤΑΣ Σωτήριος του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4307)

4. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Γεωργίου (ΑΜ 4380)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 19 Ιουνίου 2022, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17, σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το π.δ. 56/2023 (Α΄110/11.05.2023).

Β. Προάγεται η Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ, ΝΑΒΡΟΥΖΟΓΛΟΥ Δέσποινα του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4179), στον βαθμό της Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής της λογιζομένης από 17 Απριλίου 2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17, σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το π.δ. 56/2023.

Γ. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ:

 1. ΠΑΝΑΪΡΛΗΣ Πέτρος του Παναγιώτη (ΑΜ 4104)

 2. ΦΑΡΙΝΑΣ Μιχαήλ του Νικολάου (ΑΜ 4117)

 3. ΚΗΡΥΚΟΣ Δημήτριος του Ιωάννη (ΑΜ 4128)

 4. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ευθύμιος του Αντωνίου (ΑΜ 4132)

 5. ΦΛΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4133)

 6. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Σταυρούλα του Αθανασίου (ΑΜ 4102)

 7. ΜΑΛΑΜΑ Γεωργία του Βησσαρίωνα (ΑΜ 4110)

 8. ΛΑΝΤΑΒΟΥ Ιωάννα του Πέτρου (ΑΜ 4119)

 9. ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΚΗ Αγγέλα του Παντελή (ΑΜ 4123)

στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 25 Απριλίου 2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 6 του άρθρου 17 του π.δ. 81/2012. Δ. Προάγεται ο Ανθυπασπιστής ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχεται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ, ΤΣΑΚΩΝΙΤΗΣ Γεώργιος του Ευάγγελου (ΑΜ 4405), στον βαθμό του Σημαιοφόρου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής του λογιζομένης από 24 Μαΐου 2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17, σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το π.δ. 56/2023.

Ε. Προάγονται οι Ανθυπασπιστές ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών ΛΣ:

 1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΑΡΣΕΝΟΥ Χαρά του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4258)

 2. ΒΛΑΧΑΝΤΩΝΗ Κωνσταντίνα - Ελένη του Δημητρίου (ΑΜ 4259)

 3. ΚΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Σεβαστή του Γεωργίου (ΑΜ 4260)

 4. ΒΑΣΣΑΛΟΥ Πολυξένη του Κωνσταντίνου (ΑΜ 4263)

 5. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΔΟΥ Γεωργία του Νικολάου (ΑΜ 4264)

 6. ΑΝΔΡΕΟΥ Μαρία του Βασιλείου (ΑΜ 4265)

 7. ΚΟΝΤΑΡΟΥΔΗ Γεωργία του Αντωνίου (ΑΜ 4270)

 8. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗ Ευριδίκη του Σπυρίδωνα (ΑΜ 4272)

 9. ΠΟΡΤΟΤΑΣΗ Μαρία - Μαγδαληνή του Δημητρίου (ΑΜ 4275)

10. ΣΑΡΡΗ Κωνσταντίνα του Βασιλείου (ΑΜ 4279)

11. ΞΕΥΓΕΝΗ Καλλιόπη του Βασιλείου (ΑΜ 4281)

12. ΔΑΜΟΥ Μιλένα του Σωτηράκ (ΑΜ 4284)

13. ΠΑΥΛΙΔΟΥ Χρηστίνα του Συμεών (ΑΜ 4285)

14. ΓΡΙΣΠΟΥ Αφροδίτη του Ιωάννη (ΑΜ 4309)

15. ΧΕΡΙΑΝΙΔΟΥ Ελίντα του Αντιπ (ΑΜ 4317)

16. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ Καλλιόπη του Ιωάννη (ΑΜ 4320)

17. ΦΩΚΙΔΗ Μαρία του Αχιλλέα (ΑΜ 4322)

18. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ Ελένη του Βασιλείου (ΑΜ 4334)

19. ΘΕΟΦΑΝΙΔΟΥ Αικατερίνη του Πέτρου (ΑΜ 4376)

20. ΜΑΝΤΖΟΥΦΑ Μαρία του Νικολάου (ΑΜ 4410)

21. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ Πελαγία του Δημητρίου (ΑΜ 4286)

ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 19 Ιουνίου 2023, λόγω συμπλήρωσης των απαιτούμενων προσόντων, σύμφωνα την περ. δ της παρ. 1 και την παρ. 4 του άρθρου 17, σε συνδυασμό με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 18 του π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή της με το π.δ. 56/2023.


 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ