Χρηματοδότηση του αλιευτικού καταφυγίου Αστακού από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

10.8.23

Χρηματοδότηση του αλιευτικού καταφυγίου Αστακού από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής


 Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης ενέκρινε τη χρηματοδότηση του αλιευτικού καταφυγίου Αστακού.


Μέσω της χρηματοδότησης θα πραγματοποιηθούν εργασίες βελτίωσης στο αλιευτικό καταφύγιο, η τωρινή κατάσταση του οποίου σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, καθιστά αδύνατη κάποιες φορές την προσέγγιση των αλιευτικών σκαφών.


Πιο αναλυτικά οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν:

1. Πλήρης κατεδάφιση υφιστάμενων παράνομων έργων και απομάκρυνση αυτών.


2. Κατασκευή τοιχίου ύψους 1,50μ. στον βραχίονα του καταφυγίου, στην εξωτερική πλευρά του καταφυγίου (ύψος στέγης 1,90μ. από μέση στάθμη θάλασσας).


3. Κατασκευή τοιχίου μεταβλητού ύψους στην εσωτερική πλευρά του καταφυγίου με τελικό ύψος στέγης 0,90μ. από μέση στάθμη θάλασσας.


4. Κατασκευή δαπέδου έδρασης των τοιχίων και πάχους 0,15μ.


5. Πλήρωση με θραυστό υλικό.


6. Κατασκευή δαπέδου καταφυγίου από σκυρόδεμα πάχους 0,15μ.


7. Κατασκευή μικρού φωτεινού σημαντήρα με σύνδεση με την γραμμή παροχής ηλεκτρικού (χωρίς τον μηχανισμό).


8. Προσθήκη στρώσης ασφάλτου κυκλοφορίας παραλιακής οδού.


H εν λόγω πράξη έχει σαν σκοπό την άρτια λειτουργία του αλιευτικού καταφυγίου και τον ασφαλή ελλιμενισμό των σκαφών των επαγγελματιών ψαράδων, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα προσέγγισης και εξυπηρέτησης μεγαλύτερων και περισσότερων αλιευτικών σκαφών.


Η ένταξη της πράξης είναι με τίτλο «Βελτίωση αλιευτικού καταφυγίου Αστακού» (ΑΔΑ: 9ΟΘΧ4653ΠΩ-ΦΧΜ) στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υποπρόγραμμα Α΄: Ενίσχυση της Ναυτιλίας, της Εθνικής Λιμενικής Στρατηγικής και της Ασφάλειας και της Προστασίας στο Θαλάσσιο Χώρο (Γενική Γραμματεία Ναυτιλίας και Λιμένων, Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής), που εμπίπτει στον Αναπτυξιακό Στόχο 4 «Ανάπτυξη Υποδομών», στον Άξονα Προτεραιότητας 4.3 «Λιμενικές Υποδομές».