Ένοπλες Δυνάμεις: Εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ – Πόσα χρωστάνε σε ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

19.8.23

Ένοπλες Δυνάμεις: Εκατομμύρια ευρώ οι οφειλές ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ – Πόσα χρωστάνε σε ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ


 Εκατομμύρια ευρώ χρωστάνε ΕΟΠΥΥ και ΕΚΑΒ στις Ένοπλες Δυνάμεις. Αναλυτικά οι οφειλές σε ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΥΠΕΘΑ και συγκεκριμένα ο Υφυπουργός Γιάννης Κεφαλογιάννης, απάντησε στις 11 Αυγούστου 2023, σε Ερώτηση που κατατέθηκε στην Βουλή στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και αφορούσε πέρα των άλλων στις τρέχουσες οφειλές των ασφαλιστικών φορέων προς τα Νοσοκομεία των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και του ΕΚΑΒ προς τους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σχετικά με το Στρατό Ξηράς (ΣΞ), οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ και των λοιπών φορέων προς τα Στρατιωτικά Νοσοκομεία (ΣΝ) ανέρχονται σε 96.475.115,25€ και 818.122,45€, αντίστοιχα (Σύνολο οφειλών: 97.293.237,70€). Ειδικότερα, ανά ΣΝ, οι συνολικές οφειλές ΕΟΠΥΥ και λοιπών φορέων αναλύονται όπως παρακάτω:

  • ΝΙΜΤΣ: 32.671.457,55€
  • 401 ΓΣΝΑ: 39.371.498,41€
  • 424 ΓΣΝΕ: 24.275.925,16€
  • 404 ΓΣΝ: 603.805,33€
  • 414 ΣΝΕΝ: 307.958,78€
  • 216 ΚΙΧΝΕ: 36.843,26€
  • 219 ΚΙΧΝΕ: 25.749,21€

Επισημαίνεται ότι, την τελευταία τριετία, έχουν εισπραχθεί οφειλές συνολικού ποσού 116.580.023,62€.

Τέλος, όσον αφορά στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), οι τρέχουσες οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων προς το 251 ΓΝΑ ανέρχονται στο ποσό των 53.324.119,05€. Επιπλέον, οι εισπράξεις της ΠΑ την τελευταία τριετία για οφειλές ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 90.796.186,21€.

Οι οφειλές του ΕΚΑΒ προς το Στρατό Ξηράς, ανέρχονται σε 2.735.824,40€, ενώ την τελευταία τριετία έχουν εισπραχθεί οφειλές από το ΕΚΑΒ συνολικού ποσού 11.141.016,61€.

Οι οφειλές του ΕΚΑΒ προς την Πολεμική Αεροπορία ανέρχονται στο ποσό των 73.567.866,51€. Την τελευταία τριετία έχουν εισπραχθεί οφειλές από το ΕΚΑΒ συνολικού ποσού στα 38.542.223,91€.

Ποιες είναι οι οφειλές των Νοσοκομείων των Ενόπλων Δυνάμεων

Οι τρέχουσες οφειλές των ΣΝ του ΣΞ προς τρίτους ανέρχονται σε 30.995.009,49€.

Οι οφειλές των ΝΝ προς τρίτους (προμηθευτές), όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έως το μήνα Ιούλιο 2023, ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 21.232.995,04€, εκ των οποίων 21.031.911,20€ οφείλονται από το ΝΝΑ και 201.083,84€ από το ΝΝΚ.

Οι τρέχουσες οφειλές του 251 ΓΝΑ προς τους προμηθευτές ανέρχονται στο ποσό των 17.298.871,26€.

Η αποπληρωμή των οφειλών των υγειονομικών δομών των Ενόπλων Δυνάμεων προς τρίτους (προμηθευτές), διαμορφώνεται ανάλογα με τις δυνατότητες των προϋπολογισμών των Γενικών Επιτελείων, ενώ είναι άμεσα συναρτώμενη με τη ροή εισπράξεων των οφειλών των ασφαλιστικών φορέων.