Νέα διάταξη για τη διενέργεια τακτικών μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

8.4.22

Νέα διάταξη για τη διενέργεια τακτικών μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων


 Σύμφωνα με πληροφορίες των ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΝΕΩΝ στο σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για τη δραστηριοποίηση των πλοίων αναψυχής και των τουριστικών ημερόπλοιων, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και άλλες διατάξεις» που κατατίθεται σύντομα, συμπεριλαμβάνεται διάταξη  που καθορίζει τις προϋποθέσεις για τη λήψη απόφασης σχετικά με τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις όταν δεν επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις για το σύνολο των μεταβολών.


Με τον τρόπο αυτό οι συντάκτες  του σ.ν εκτιμούν ότι θα προχωρήσουν οι τακτικές μεταθέσεις του τρέχοντος έτους που για άλλη μια φορά έχουν καθυστερήσει.


Δείτε ολόκληρη τη διάταξη:


Άρθρο 77


Διενέργεια τακτικών μεταθέσεων ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. σε περίπτωση μη επάρκειας πιστώσεων


Η περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 26 του ν.4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:


«8. Προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης σχετικά με τοποθετήσεις, μεταθέσεις και αποσπάσεις είναι να επαρκούν οι δεσμευθείσες πιστώσεις. Αν αυτές δεν επαρκούν για την κάλυψη της δαπάνης του συνόλου των μεταβολών του προηγούμενου εδαφίου, λαμβάνεται απόφαση κατά προτεραιότητα για τις ακόλουθες:


α) τοποθετήσεις αποφοίτων παραγωγικών σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. απευθείας κατάταξης μετά το πέρας της βασικής τους εκπαίδευσης,


β) έκτακτες μεταθέσεις για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους,


γ) έκτακτες μεταθέσεις, σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας,


δ) i) τακτικές μεταθέσεις μέχρι του ορίου των δεσμευθεισών πιστώσεων κατανεμόμενες κατά αριθμό αναλογικά με τον αριθμό των υπό μετάθεση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία, ή ii) τακτικές μεταθέσεις για την κάλυψη κενών θέσεων σε υποστελεχωμένες Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τουλάχιστον μέχρι το όριο υποστελέχωσης. Λογίζονται ως υποστελεχωμένες οι Υπηρεσίες Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίες στελεχώνονται σε ποσοστό κατώτερο του 80%, από την προβλεπόμενη κατανομή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ανά Υπηρεσία, κατ’ αναλογία της πραγματικής αριθμητικής δύναμης του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά, τη χρονική περίοδο διενέργειας των τακτικών μεταθέσεων. Η διαδικασία που ακολουθείται, το ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων καθώς και το ποσοστό του πρώτου εδαφίου της παρούσας υποπερίπτωσης, μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λαμβάνοντας υπόψη τον προβλεπόμενο κάθε φορά αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Είναι δυνατή η πραγματοποίηση μίας ή και των δύο διαδικασιών ανά έτος,


ε) έκτακτες μεταθέσεις για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης,


στ) τοποθετήσεις ύστερα από εκπαίδευση.»

Πηγή 

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.