Πασσάκος για τις 200 μεταθέσεις : Πάνε περίπατο οι ανάγκες υπηρεσίας και κυρίως των στελεχών- Στρίβειν δια του αρραβώνος για κάποιους συνδικαλιστές - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.5.22

Πασσάκος για τις 200 μεταθέσεις : Πάνε περίπατο οι ανάγκες υπηρεσίας και κυρίως των στελεχών- Στρίβειν δια του αρραβώνος για κάποιους συνδικαλιστέςΠΑΣΣΑΚΟΣ Σ.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΑΛΣ

ΗΡΆΚΛΕΙΟ 28-05-2022

 ΕΝΗΜΕΡΏΝΩ ΟΤΙ 4.345 ΣΤΕΛΈΧΗ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΑΚΤΙΚΏΝ ΜΕΤΑΘΈΣΕΩΝ ΈΤΟΥΣ 2022 ΕΚ ΤΗΣ ΟΠΟΊΑΣ ΠΆΝΕ <<ΠΕΡΙΠΑΤΟ>> ΟΙ ΑΝΆΓΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΊΩΣ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ. ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΆΘΕΣΗ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΏΝ  ΜΌΝΟ 300.000 ΕΥΡΏ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΎΝ ΣΕ 200 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑ ΤΗ METATΡΟΠΗ ΤΩN ΥΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΛΣ  ΣΕ ΔΕΚΑΔΙΚΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΚΑΙ  ΣΕ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ...

ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Ο  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ 3 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 0,14 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΝΑ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΑ  207 ΕΥΡΩ .

ΕΊΝΑΙ ΛΥΠΗΡΌ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΈΣ ΝΑ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΟΎΝ Ή  ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΆΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΈΣ ΩΣ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ 200 ΩΣ ΣΑΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΎΝ ΚΙ ΆΛΛΕΣ  ΚΑΙ ΝΑ ΔΡΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΓΝΩΣΤΉ ΤΑΚΤΙΚΉ ΤΟΥ  «ΣΤΡΊΒΕΙΝ ΔΙΑ ΤΟΥ ΑΡΡΑΒΏΝΟΣ»

 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΆ :

 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΑΞ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 :  336 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 15 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 •   ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΞ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 : 1192 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 56 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 • ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΩΝ  ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 :  1328 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 61 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 •  ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 :  1337 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 61 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
 •  ΣΥΝΟΛΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 :  146 ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΥΝ 7 ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ : 


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Πειραιάς, 27- 05 -2022
& ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 1000.0/37740/2022
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΘΕΜΑ: «Τακτικές μεταθέσεις στελεχών ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
α) Tο άρθρο 26 παρ. 8 περ. (δ) του ν.4504/2017 (Α ́184).
β) Το άρθρο 15 του π.δ. 11/2021 (Α ́21).
γ) Τα άρθρα 76 και 77 του ν. 4727/2020 (Α ́184).
δ) Τον αριθμό των υπό μετάθεση στελεχών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορία, κατά τη διαδικασία
των τακτικών μεταθέσεων του έτους 2022.
ε) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2010.0 / 35387 /19 - 05 - 2022 εισηγητικό σημείωμα Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. -
ΕΛ.ΑΚΤ./Επιτελικό Γρ. κ. Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ..
στ) Το υπ’ αριθ. πρωτ.: 2811.4 - 1/ 32116 /10 - 05 - 2022 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Γ.Δ.Ο.Υ. /
ΔΙ.ΠΡ.Ο.Π. Α ́.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1

1. Την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 περ. (δ) υποπερ. δα ́ του ν.4504/2017.
2. Το ποσό, το ποσοστό και ο τρόπος κατανομής των πιστώσεων ανά κατηγορία καθορίζονται
με τον ακόλουθο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, σύμφωνα με
το (ε) σχετικό του προοιμίου.

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (ΠΙΝΑΚΑΣ)


Άρθρο 2

Η παρούσα ισχύει από την ανάρτησή της στο δικτυακό τόπο «Διαύγεια».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ