Σύγκληση ΑΝΩΤΕΡΟΥ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ συμβουλίου τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

31.5.22

Σύγκληση ΑΝΩΤΕΡΟΥ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ συμβουλίου τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. έτους 2022


 Σύγκληση ΑΝΩΤΕΡΟΥ - ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ συμβουλίου τακτικών μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  έτους 2022 
Φωνή του Λ.Σ. (voicels.gr)