Κω : Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

29.5.22

Κω : Εκπαίδευση Ομάδας Αντιμετώπισης Θαλάσσιας Ρύπανσης


 Στα πλαίσια της ουσιαστικής μέριμνας του Δ.Λ.Τ. Κω σε ευαίσθητα θέματα όπως αυτά της Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και με την παρουσία και την τεχνική βοήθεια δύο (2) τεχνικών της εξειδικευμένης σε αυτά τα θέματα Εταιρείας "ΜΕΤΟΠΗ Σύμβουλοι Προστασίας Περιβάλλοντος", διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο και φέτος στην αρχή της Τουριστικής σεζόν, σε συνεργασία με τη Μαρίνα της Κω αυτή τη φορά αλλά και με το Λιμεναρχείο Κω, εκπαίδευση σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο για την αποτροπή και την τυχόν αντιμετώπιση Θαλάσσιας ρύπανσης, με σκοπό να ενημερωθούν καταρχήν όλα τα μέλη της εθελοντικής Ομάδας της Κω, αλλά και όσοι πολίτες το επιθυμούν, για τις δυνατότητες του Δ.Λ.Τ. Κω σε εξοπλισμό αντιρρύπανσης, αλλά και για τις μεθόδους που πρέπει να ακολουθηθούν όταν και εάν προκύψει πραγματικό συμβάν στην περιοχή μας.


Το πρόγραμμα της Εκπαιδεύσεως, η οποία θα διαρκέσει δύο (2) εργάσιμες ημέρες, περιγράφεται ως ακολούθως:


Δευτέρα 30 Μαΐου 2022


Θεωρητική Εκπαίδευση

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί σε αίθουσα της Λιμενικής Εγκατάστασης ΚΩ, στο κρηπίδωμα ΔΕΗ, από 10.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ. και θα περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα παρακάτω:

- Γενικά στοιχεία οργάνωσης για την αντιμετώπιση περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης,

- Ιδιότητες του πετρελαίου όταν αυτό έρθει σε επαφή με τη θάλασσα,

- Παρουσίαση του υφιστάμενου εξοπλισμού αντιρρύπανσης του Δ.Λ.Τ. Κω και των υπόλοιπων εγκαταστάσεων στη Νήσο,

- Διαδικασίες χρήσεως των πλωτών φραγμάτων με έμφαση στην αγκύρωσή τους. Ανάλυση συνεπειών στην περίπτωση που δεν επιλεγεί η εφαρμογή της συγκεκριμένης διαδικασίας,

- Διαδικασίες χρήσεως των απορροφητικών και προσκολλητικών υλικών και επιλογή του κατάλληλου υλικού ανάλογα με το περιστατικό,

- Βασική αναφορά συμβάντος,

- Προβολή Οπτικοακουστικού υλικού με Άσκηση άλλου οργανωμένου φορέα, ο οποίος και αυτός διαθέτει δικά του υλικά, μέσα και προσωπικό.

- Άσκηση επί χάρτου,

- Διάλογος/συζήτηση,


Τρίτη 31 Μαΐου 2022

Πρακτική Εκπαίδευση - Άσκηση Αντιμετώπισης Θαλάσσιας ρύπανσης.

Διεξαγωγή άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης σε παράκτια ζώνη εγγύς της Μαρίνας Κω από 10.00 π.μ. έως 13.30 μ.μ.


Η πρακτική εκπαίδευση θα περιλαμβάνει δύο (2) μέρη:

1ο μέρος:

Επίδειξη του εξοπλισμού αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης που διαθέτει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω.

2ο μέρος:

Διεξαγωγή της άσκησης αντιμετώπισης περιστατικού θαλάσσιας ρύπανσης με χρήση πλωτού φράγματος μήκους 150 μέτρων, το οποίο θα μεταφερθεί στο σημείο της Άσκησης με την ειδική μπαγκαζιέρα μόνιμης αποθήκευσής του, η οποία βρίσκεται εντός Container στην περιοχή ελέγχου ISPS του Λιμένα της Κω.

Στην εν λόγω Άσκηση θα συμμετέχει προσωπικό του Δ.Λ.Τ. Κω, οι εθελοντές που συγκροτούν την Ομάδα Αντιρρύπανσης του ΔΛΤ Κω, στελέχη του Λιμεναρχείου, αλλά και όποιοι άλλοι πολίτες το επιθυμούν.

Το σενάριο της Ασκήσεως θα καθοριστεί επί τόπου, αναλόγως και των καιρικών συνθηκών.


Εκπαιδευτής:

Αγγελόπουλος Μιχάλης

ΜΕΤΟΠΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Στην εκπαίδευση προσκαλούνται και τα μέλη συλλόγων και φορέων που ενδιαφέρονται για την Προστασία του Περιβάλλοντος, ανεξάρτητα αν συμμετέχουν μέλη τους στην εθελοντική ομάδα που έχει συσταθεί από ετών στο ΔΛΤ Κω.

Πηγή