Έναρξη εργασιών Τακτικών Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για το έτος 2023 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

23.9.22

Έναρξη εργασιών Τακτικών Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για το έτος 2023


 Έναρξη εργασιών Τακτικών Μεταθέσεων Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ για το έτος 2023