Στο «ψηφιακό κόσμο» μπαίνει το Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

28.7.23

Στο «ψηφιακό κόσμο» μπαίνει το Λιμενικό Σώμα Ελληνικής Ακτοφυλακής


 Βελτιωμένες ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και  αξιοπιστίας κατά την πρόσβαση των χρηστών  σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες με αναβάθμιση κέντρων δεδομένων στο  Λιμενικό Σώμα – Ελληνικής Ακτοφυλακής προβλέπει έργο που έθεσε σε δημόσια διαβούλευση η Κοινωνία της Πληροφορίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα.

Πρόκειται για το έργο «Δίκτυο ασφαλούς πρόσβασης επιχειρησιακών μέσων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) στο δίκτυο ΥΝΑΝΠ και αναβάθμιση δικτυακής υποδομής Αρχηγείου ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.», με προϋπολογισμό πάνω από 6 εκατ. ευρώ.

Το έργο  πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027. Επιχειρησιακό

Αντικειμένο της Σύμβασης
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δικτυακής και  μηχανογραφικής υποδομής του Φορέα, ώστε να παρέχονται στους χρήστες (εσωτερικούς – στελέχη  και εξωτερικούς – επισκέπτες) βελτιωμένες ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και  αξιοπιστίας κατά την πρόσβασή τους σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες καθώς και για την ασφαλή  απομακρυσμένη δικτυακή επικοινωνία επιχειρησιακών μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

Επιπρόσθετα, θα  αναβαθμιστεί η ηλεκτρομηχανολογική και υποστηρικτική υποδομή των κέντρων δεδομένων του  Φορέα, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ενισχύοντας  σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια και την ακεραιότητα των δεδομένων που αποθηκεύονται.

Στο αντικείμενο του έργου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται:
▪ Αντικατάσταση και αναβάθμιση του ενεργού και παθητικού δικτυακού εξοπλισμού στα τρία  κτίρια της Κεντρικής Υπηρεσίας ΥΝΑΝΠ, για την απρόσκοπτη πρόσβαση των χρηστών  του Φορέα στις εσωτερικές εφαρμογές και το διαδίκτυο.

▪ Προμήθεια κεντρικής υποδομής για την ασφαλή απομακρυσμένη δικτυακή επικοινωνία  επιχειρησιακών μέσων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση νέων συστημάτων ασφαλείας για τις δικτυακές και  μηχανογραφικές υποδομές του Φορέα.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την υλοποίηση συστήματος ασύρματης  δικτυακής πρόσβασης στο εσωτερικό των τριών (03) κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας  ΥΝΑΝΠ.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου κεντρικού μηχανογραφικού εξοπλισμού υψηλών  επιδόσεων για τη φιλοξενία των κεντρικών εξυπηρετητών επιχειρησιακών και λοιπών  ηλεκτρονικών εφαρμογών που λειτουργούν στο Φορέα.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονου συστήματος λήψης αντιγράφων ασφαλείας, που θα  καλύπτει το σύνολο των αποθηκευμένων δεδομένων στην κεντρική μηχανογραφική υποδομή  του Φορέα.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού για τα  κέντρα δεδομένων του Φορέα.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κεντρικής διαχείρισης δικτυακού και  μηχανογραφικού εξοπλισμού.

▪ Προμήθεια σύγχρονου μηχανογραφικού εξοπλισμού τελικού χρήστη.

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης πόρων και χρηστών.

▪ Προμήθεια υλικοτεχνικής υποδομής για τη δημιουργία χώρου εκπαίδευσης χρηστών  πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

▪ Εργασίες μετεγκατάστασης του εξοπλισμού και μετάπτωσης των συστημάτων από το υφιστάμενο κέντρο δεδομένων του Φορέα στο καινούριο.

▪ Εκπαίδευση χρηστών.

Αναβάθμιση της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής
Η πράξη έχει ως βασικό άξονα τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δικτυακής και μηχανογραφικής υποδομής του Φορέα, ώστε να παρέχονται στους χρήστες (εσωτερικούς – στελέχη  και εξωτερικούς – επισκέπτες) βελτιωμένες ταχύτητες και υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας και \ αξιοπιστίας κατά την πρόσβασή τους στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Παράλληλα θα δημιουργηθούν σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη νέων σύγχρονων  δημόσιων μητρώων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τη  ναυτιλιακή κοινότητα. Επιπρόσθετα, θα αναβαθμιστεί η ηλεκτρομηχανολογική και υποστηρικτική υποδομή των κέντρων δεδομένων του Φορέα, βελτιώνοντας ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ενισχύοντας σε μεγάλο βαθμό την ασφάλεια και την ακεραιότητα των  δεδομένων που αποθηκεύονται. Τέλος, θα εφαρμοστεί σύστημα διαχείρισης πόρων και χρηστών, στην Κεντρική Υπηρεσία του Φορέα, προσφέροντας ένα ακόμα επίπεδο προστασίας των συστημάτων  έναντι σφαλμάτων των χρηστών, αλλά και πιθανών κακόβουλων ενεργειών.

Γράφει η Μαρία Μόσχου