Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

25.7.23

Προαγωγές Αντιπλοιάρχων ΠΝ


 Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

 1. Προάγουμε στον βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3
  του ν. 3883/2010, τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους, οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους
 • 2 –
  2023-2024 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή», σύμφωνα με την 9/Σ.9/16.03.2023 απόφαση του
  Ανώτατου Ναυτικού Συμβουλίου Κρίσεων (ΑΝΣΚ), ως ακολούθως:
  α. Μαχίμους:
  (1) Σαλιάρη Ιωάννη του Ραφαήλ (ΑΜ-2471)
  (2) Τσουμάνη Ανδρέα του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2442)
  (3) Περτζινίδη Νικόλαο του Σάββα (ΑΜ-2450)
  (4) Πολυμίλη Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2472)
  (5) Σαλάτα Βλάσιο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2489)
  (6) Κακαβελάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ (ΑΜ-2492)
  (7) Παπαθανασίου Μιχαήλ του Βασιλείου (ΑΜ-2483)
  (8) Λουμάκο ΊκαροΑναστάσιο
  του Ιωάννη (ΑΜ-2446)
  (9) Αλχαζίδη Νικόλαο του Βασιλείου (ΑΜ-2481)
  (10) Δρεπανιά Ιωάννη του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2441)
  (11) Κατζουράκη Ιωάννη του Δημήτριου (ΑΜ-2490)
  (12) Βαραμέντε Δημήτριο του Ευαγγελου-Παναγιώτη (ΑΜ-2456)
  (13) Τιγκαράκη Σπυρίδωνα του Δημήτριου (ΑΜ-2520)
  (14) Μαζαράκη Σπυρίδωνα του Μιχαήλ (ΑΜ-2515)
  (15) Καλλονιάτη Θεόδωρο του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2460)
  (16) Βαρδάκη Στέφανο του Νικολάου (ΑΜ-2453)
  (17) Ρογδάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2465)
  (18) Καραγιάννη Κωνσταντίνο του Χρύσανθου (ΑΜ-2507)
  (19) Καραμουτζογιάννη Δημήτριο του Παναγιώτη (ΑΜ-2415)
  (20) Σεφερλή Νικόλαο του Ιωάννη (ΑΜ-2447)
  (21) Βάιλα Άγγελο του Ιωάννη (ΑΜ-2501)
  (22) Αναγνωστόπουλο Κωνσταντίνο του Γεωργίου (ΑΜ-2421)
  (23) Κεχαγιά Δημήτριο του Θωμά (ΑΜ-2470)
  (24) Πέντσα Αντώνιο του Ιωάννη (ΑΜ-2418)
  (25) Βουδουράκη Ευστράτιο του Νικολάου (ΑΜ-2394)
  (26) Σαρτζή Νικόλαο του Γεωργίου (ΑΜ-2422)
  (27) Παπαδάκη Αντώνιο του Γεωργίου (ΑΜ-2474)
  (28) Τσιουφλιά Βασίλειο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2482)
  (29) Μαρασλή Γεώργιο του Νικόλαου (ΑΜ-2435)
  (30) Τσόλη Αθανάσιο του Σωτηρίου (ΑΜ-2463)
 • 3 –

  (31) Αλεξίου Σπυρίδωνα του Αθανασίου (ΑΜ-2486)
  (32) Γιαννιώτη Ιωάννη του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2407)
  (33) Λάγιο Σπυρίδωνα του Γεωργίου (ΑΜ-2414)
  (34) Αρτεμάκη Διονύσιο του Νικολάου (ΑΜ-2498)
  (35) Καστρινάκη Ιωάννη του Παναγιώτη (ΑΜ-2494)
  (36) Δημητρακόπουλο Θεόδωρο του Ηλία (ΑΜ-2452)
  (37) Ψαράκη Ευτύχιο του Βασιλείου (ΑΜ-2509)
  (38) Αγγελάκη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2484)
  (39) Κουσούλη Ιωάννη του Γεωργίου (ΑΜ-2491)
  (40) Παππά Βασίλειο του Δημητρίου (ΑΜ-2457)
  (41) Κωστόπουλο Κωνσταντίνο του Αριστείδη (ΑΜ-2459)
  (42) Κλειδουχάκη Αριστομένη του Ανδρέα (ΑΜ-2521)
  (43) Παπαδημητρόπουλο Σωτήριο του Φωτιου (ΑΜ-2464)
  (44) Χαϊδεμενάκη Γεώργιο του Γερασίμου (ΑΜ-2487)
  (45) Αριατζή Νικόλαο του Δημητρίου (ΑΜ-2510)
  (46) Πατσίκα Δημήτριο του Γεδεών (ΑΜ-2468)
  (47) Βαδάση Χαράλαμπο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-2523)
  (48) Φαρμακόρη Μηνά του Σπυρίδωνα (ΑΜ-2475)
  (49) Ασφενταγάκη Ιωάννη του Γεωργιου (ΑΜ-2445)
  (50) Γκρούτση Θεόδωρο του Παναγιώτη (ΑΜ-2485)
  (51) Μπακαούκα Σωτήριο του Ευαγγελου (ΑΜ-2514)
  (52) Λάο Παναγιώτη του Νικολάου (ΑΜ-2436)
  (53) Ρούσσο Αθανάσιο του Χριστόδουλου (ΑΜ-2458)
  (54) Διαμαντάκη Δημήτριο του Αλεξανδρου (ΑΜ-2495).
  Θέτουμε αυτούς στην επετηρίδα Αξιωματικών Μαχίμων μετά τον Πλοίαρχο Μάχιμο
  Σκορδυλάκη Σταμάτιο του Αντωνίου (ΑΜ-2401), της προαγωγής τους λογιζομένης από
  21.06.2023.
  β. Υγειονομικού/Ιατρό Θωμόπουλο Ιωάννη του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-0388). Θέτουμε
  αυτόν στην επετηρίδα Αξιωματικών Υγειονομικού/Ιατρών μετά τον Πλοίαρχο Βυτινιώτη
  Σωτήριο του Δημητρίου (ΑΜ-ΥΙ-0387), της προαγωγής του λογιζομένης από 08.06.2023.
  γ. Ειδικό Επιστήμονα Γενοβέλη Αλέξανδρο του Ναπολέοντα (ΑΜ-66994). Θέτουμε
  αυτόν στην επετηρίδα Αξιωματικών Ειδικών Επιστημόνων μετά τον Πλοίαρχο Μαργιολάκη
  Γεώργιο του Κωνσταντίνου (ΑΜ-62737), της προαγωγής του λογιζομένης από 18.06.2023.

 1. Προάγουμε στον βαθμό του Πλοιάρχου, σύμφωνα με τα άρθρα 26 παρ. 1 και 27 παρ. 3
  του ν. 3883/2010, τον Αντιπλοίαρχο Μάχιμο Κηρύκο Γεώργιο του Βασιλείου (ΑΜ-2478), ο
  οποίος κρίθηκε σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2023-2024 ως «Προακτέος κατ’ εκλογή»,
 • 4 –
  σύμφωνα με την 11/Σ.11/03.04.2023 απόφαση του ΑΝΣΚ. Θέτουμε αυτόν στην επετηρίδα
  Αξιωματικών Μαχίμων μετά τον Πλοίαρχο Καραγιάννη Κωνσταντίνο του Χρύσανθου (ΑΜ2507), της προαγωγής του λογιζομένης από 21.06.2023.
  Στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος
  διατάγματος.
  Αθήνα, 2023