Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2023 και προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.8.23

Κύρωση πινάκων κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ έτους 2023 και προαγωγές Κατώτερων Αξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 29 Ιουλίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα  του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν.3079/2002, Α' 311), των άρθρων 1 έως 4 και της περ. η της παρ. 1 και  της παρ. 2 του άρθρου 5 του π.δ. 38/2012 (Α' 75), όπως ισχύουν και των άρθρων 5 και 6, των περ. β και γ της  παρ. 1 του άρθρου 7, του άρθρου 9, της παρ. 1 του άρθρου 10, των άρθρων 11 και 20 και της παρ. 6 του άρθρου  38 του π.δ.81/2012 (Α' 139), όπως ίσχυαν πριν από την τροποποίηση του ως άνω διατάγματος με το π.δ. 56/2023 (Α' 110/11.05.2023):

1. Κυρώνονται οι πίνακες κρίσης Κατώτερων Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣΕΛΑΚΤ) έτους 2023, που συνέταξε το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 με το από 07 Απριλίου  2023 πρακτικό του, το οποίο καταρτίστηκε σύμφωνα με το π.δ. 81/2012, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή  του με το π.δ. 56/2023, ως ακολούθως:

Α. Για Υποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

 

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. Σάρρα Μαρία-Ελένη του Φωτίου (Α.Μ. 1282)

2. Καλογήρου Σπυρίδων του Χρήστου (Α.Μ. 1283)

3. Θεοδωρακούδης Χρήστος του Νικολάου (Α.Μ. 1285)

4. Κόλλιας Νικόλαος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1286)

5. Πολύδωρας Παναγιώτης του Αντωνίου (Α.Μ. 1287)

6. Παπαβασιλείου Μάριος του Βασιλείου (Α.Μ. 1288)

7. Σάσσαλος Ανδρέας του Ιωάννη (Α.Μ. 1290)

8. Μπαλατσούκας Θεοφάνης του Χρήστου (Α.Μ. 1291)

9. Μπαγιαρτάκης Γεώργιος του Ηλία (Α.Μ. 1292)

10. Ρογδάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1293)

11. Γκαγκαρέλλης Σταύρος του Ευσταθίου (Α.Μ. 1294)

12. Κοκκίνης Γεώργιος του Αναστασίου (Α.Μ. 1295)

13. Φουρίδης Παναγιώτης του Ιωάννη (Α.Μ. 1296)

14. Κανέτης Λουκάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1297)

15. Δημητρίου Σταμάτιος του Νικολάου (Α.Μ. 1298)

16. Προκοπίου Δημήτριος του Κυριάκου (Α.Μ. 1300)

17. Δροσούνης Στέφανος του Ηλία (Α.Μ. 1301)

18. Αδάμ Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1302)

19. Βήχος Ιωάννης του Φιλίππου (Α.Μ. 1303)

20. Λιούτας Απόστολος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1304)

21. Πλουμιστάκης Ανδρέας του Γεωργίου (Α.Μ. 1305)

22. Τσαντουλής Νικόλαος του Ιωάννη (Α.Μ. 1306)

23. Κροντήρης Ιωάννης του Παναγιώτη (Α.Μ. 1307)

24. Βασιλόπουλος Κυριάκος του Δημητρίου (Α.Μ. 1308)

25. Κανελλοπούλου Μαρία του Ιωάννη (Α.Μ. 1309)

26. Αγγελόπουλος Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1310)

27. Μητσάκου Ελένη του Γεωργίου (Α.Μ. 1311)

28. Πιπέρης Ευάγγελος του Ανδρέα (Α.Μ. 1312)

29. Μαρινάκη Βασιλική του Στυλιανού (Α.Μ. 1313)

30. Κόλλιας Μιχαήλ του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1314)

31. Κωστάκης Χριστόδουλος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1315)

32. Τσαγγέτας Στέφανος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1316)

33. Χαβιάρης Ιωάννης του Αθανασίου (Α.Μ. 1317)

34. Φαλτσέτας Ιωάννης του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1318)

35. Δημοπούλου Γιαννούλα του Αντωνίου (Α.Μ. 1320)

36. Ξερομερίσιος Νικόλαος του Γεωργίου (Α.Μ. 1321)

37. Ρεντζεπέρης Ιωάννης του Θεοδώρου (Α.Μ. 1322)

38. Τσαγκάρης Σταμάτης του Νικολάου (Α.Μ. 1323)

39. Λαγού Αθηνά του Σταύρου (Α.Μ. 1324)

40. Κώτσου Άννα του Ευθυμίου (Α.Μ. 1325)

41. Παγάνης Ιωάννης του Ηλία (Α.Μ. 1326)

42. Καρακοντής Αντώνιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1327)

43. Παστρικάκης Κωνσταντίνος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1328)

44. Κέλμαλη Ελένη του Ιωάννη (Α.Μ. 1329)

45. Κάτσινος Αποστόλης του Αθανασίου (Α.Μ. 1330)

46. Σούλτος Χρήστος του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1331)

47. Κορφιάς Σπυρίδων του Γεωργίου (Α.Μ. 1332)

48. Αθανασιάδης Απόστολος του Σωκράτη (Α.Μ. 1333)

49. Τζίμος Αστέριος του Χρήστου (Α.Μ. 1334)

50. Κρυσταλλόγιαννης Χαράλαμπος του Δημητρίου (Α.Μ. 1335)

51. Τσινασλανίδης Ανέστης του Λαζάρου (Α.Μ. 1337)

52. Μισός Παντελής του Μιχαήλ (Α.Μ. 1338)

53. Καρατζής Σπυρίδων του Παναγιώτη (Α.Μ. 1339)

54. Πουτουρούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1341)

55. Μουρίκης Αριστείδης του Νικολάου (Α.Μ. 1342)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Β. Για Ανθυποπλοιάρχους ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

1. Βεργίνη Αντιγόνη του Δημητρίου (Α.Μ. 1477)

2. Μουδάτσος Δημήτριος του Αντώνιου (Α.Μ. 1478)

3. Αμηρά Φωτεινή-Ευτυχία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1479)

4. Ζερβάκη Αγγελική του Νικολάου (Α.Μ. 1480)

5. Μπαλτήρας ΑγοραστόςΚωνσταντίνος

του Παναγιώτη (Α.Μ. 1481)

6. Σταματίου Σωκράτης του Νικολάου (Α.Μ. 1482)

7. Αναστασοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη (Α.Μ. 1483)

8. Σωτηρίου Δήμητρα του Γεωργίου (Α.Μ. 1484)

9. Βροντάκη Μαρία του Αναστασίου (Α.Μ. 1485)

10. Σγάγιας Γρηγόριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1486)

11. Φτιαρά Έλλη του Μιχαήλ-Μιλτιάδη (Α.Μ. 1487)

12. Ποριώτης Ελευθέριος του Ανδριανού (Α.Μ. 1488)

13. Ευαγγέλου Αθανάσιος του Αστέριου (Α.Μ. 1489)

14. Χιώτης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1490)

15. Μουρτζάκη Δήμητρα του Γεωργίου (Α.Μ. 1491)

16. Μαυρίκης Παρασκευάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1492)

17. Τάτσης Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1493)

18. Ευαγγελάτος Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1494)

19. Παπαγεωργίου Ιωάννης του Αντωνίου (Α.Μ. 1495)

20. Ζυμβρακάκη Κωνσταντίνα του Ιωάννη (Α.Μ. 1496)

21. Ηλιοπούλου Σοφία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1497)

22. Μητροπίας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1498)

23. Ναθαναήλ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1499)

24. Μακρής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1500)

25. Καπιτσίνος Πέτρος του Χρήστου (Α.Μ. 1501)

26. Κοκώνης Ανδρέας του Ελευθερίου (Α.Μ. 1502)

27. Γεωργάκη Σοφία του Αθανάσιου (Α.Μ. 1503)

28. Λύτρας Νικόλαος του Ευθυμίου (Α.Μ. 1504)

29. Μόρφα Μελπομένη του Παναγιώτη (Α.Μ. 1505)

30. Κακκέ Αγγελική-Παναγιώτα του Δημητρίου (Α.Μ. 1506)

31. Καλλέργη Κωνσταντίνα του Γεωργίου (Α.Μ. 1541)

32. Αβτζόγλου Ευστάθιος του Σάββα (Α.Μ. 1542)

33. Λούτσοβος Νικόλαος του Ευθυμίου (Α.Μ. 1507)

34. Παπαδόπουλος Ηλίας του Βασιλείου (Α.Μ. 1508)

35. Βυθούλκας Χαράλαμπος του Γεωργίου (Α.Μ. 1509)

36. Λίμπας Θεόδωρος του Γεωργίου (Α.Μ. 1510)

37. Μαρκάκη Ασπασία-Ιωάννα του Βαρδή (Α.Μ. 1511)

38. Γαζανάκης Ζαχαρίας του Νικολάου (Α.Μ. 1512)

39. Τοκατλιάν Μαριάνθη του Μπέρτζ-Πέτρου (Α.Μ. 1513)

40. Σίμος Κωνσταντίνος του Ιωάννη (Α.Μ. 1514)

41. Κασμά Μαρία του Γεωργίου (Α.Μ. 1515)

42. Μάνθος Γεώργιος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1516)

43. Γαλέτσα Βιργινία του Γεωργίου (Α.Μ. 1517)

44. Λυτρίβης ΘεόδωροςΠαναγιώτης

του Δημητρίου (Α.Μ. 1518)

45. Ηλιοπούλου Μαργαρίτα του Γεωργίου (Α.Μ. 1519)

46. Καπέτα Κωνσταντίνα του Ταξιάρχη (Α.Μ. 1520)

47. Μορόγλου Ανδρέας του Σταματίου (Α.Μ. 1521)

48. Μπαϊράμη Ελένη του Γρηγορίου (Α.Μ. 1522)

49. Μπούρμπουλα Χριστίνα του Δημητρίου (Α.Μ. 1523)

50. Μαραγκός Ιωσήφ του Ιωάννη (Α.Μ. 1524)

51. Ξανθός Ηλίας του Γεωργίου (Α.Μ. 1525)

52. Μαρνέρη Ευτυχία του Εμμανουήλ (Α.Μ. 1526)

53. Μουχτής Γεώργιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1527)

54. Παπασωτηρίου Ουρανία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1528)

55. Παπαδόπουλος Γεώργιος του Θεοδώρου (Α.Μ. 1529)

56. Καραμηνάς Νικόλαος- Παύλος του Γεωργίου (Α.Μ. 1530)

57. Ροδακόπουλος Αθανάσιος του Δημητρίου (Α.Μ. 1531)

58. Μελέτης Γεώργιος του Ιωάννη (Α.Μ. 1532)

59. Δέδες Περικλής του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1533)

60. Κολομέτσος Ευθύμιος του Επαμεινώνδα (Α.Μ. 1534)

61. Μπούρχα Ευτυχία του Ηλία (Α.Μ. 1535)

62. ΠαναγιωτόπουλοςΚουτσιμπέλας

Χαρίλαος του Νικολάου (Α.Μ. 1536)

63. Βασιλοπούλου Χρυσούλα του Γεωργίου (Α.Μ. 1537)

64. Παπαθανασίου Χρήστος του Δημητρίου (Α.Μ. 1538)

65. Γιαννακοπούλου Κωνσταντίνα-Ειρήνη του Χρήστου (Α.Μ. 1539)

66. Βαρδουνιώτης Κωνσταντίνος του Γεωργίου (Α.Μ. 1540)

Π ί ν α κ α ς Β΄

«Παραμενόντων στον ίδιο βαθμό»

Ουδείς

Π ί ν α κ α ς Γ΄

«Αποστρατευτέων»

Ουδείς

Γ. Για Ανθυποπλοίαρχο ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού:

Π ί ν α κ α ς Α΄

«Προακτέων»

Πετούμενου Αγγελική του Εμμανουήλ (Α.Μ.Ε. 81)

2. Προάγονται στον βαθμό του Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προς πλήρωση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, αναδρομικά από 03 Φεβρουαρίου 2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον  κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής τους από  το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων», οι Ανθυποπλοίαρχοι ΛΣ-ΕΛΑΚΤ:

1. Βεργίνη Αντιγόνη του Δημητρίου (Α.Μ. 1477)

2. Μουδάτσος Δημήτριος του Αντώνιου (Α.Μ. 1478)

3. Αμηρά Φωτεινή-Ευτυχία του Κωνσταντίνου (Α.Μ. 1479)

4. Ζερβάκη Αγγελική του Νικολάου (Α.Μ. 1480)

5. Μπαλτήρας ΑγοραστόςΚωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1481)

6. Σταματίου Σωκράτης του Νικολάου (Α.Μ. 1482)

7. Αναστασοπούλου Αικατερίνη του Παναγιώτη (Α.Μ. 1483)

8. Σωτηρίου Δήμητρα του Γεωργίου (Α.Μ. 1484)

9. Βροντάκη Μαρία του Αναστασίου (Α.Μ. 1485)

10. Σγάγιας Γρηγόριος του Γεωργίου (Α.Μ. 1486)

11. Φτιαρά Έλλη του Μιχαήλ-Μιλτιάδη (Α.Μ. 1487)

12. Ποριώτης Ελευθέριος του Ανδριανού (Α.Μ. 1488)

13. Ευαγγέλου Αθανάσιος του Αστέριου (Α.Μ. 1489)

14. Χιώτης Γεώργιος του Χαράλαμπου (Α.Μ. 1490)

15. Μουρτζάκη Δήμητρα του Γεωργίου (Α.Μ. 1491)

16. Μαυρίκης Παρασκευάς του Ιωάννη (Α.Μ. 1492)

17. Τάτσης Γεώργιος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1493)

18. Ευαγγελάτου Αντώνιος του Σπυρίδωνα (Α.Μ. 1494)

19. Παπαγεωργίου Ιωάννης του Αντωνίου (Α.Μ. 1495)

20. Ζυμβρακάκη Κωνσταντίνα του Ιωάννη (Α.Μ. 1496)

21. Ηλιοπούλου Σοφία του Παναγιώτη (Α.Μ. 1497)

22. Μητροπίας Κωνσταντίνος του Ευαγγέλου (Α.Μ. 1498)

23. Ναθαναήλ Κωνσταντίνος του Παναγιώτη (Α.Μ. 1499)

24. Μακρής Δημήτριος του Ιωάννη (Α.Μ. 1500)

25. Καπιτσίνος Πέτρος του Χρήστου (Α.Μ. 1501)

26. Κοκώνης Ανδρέας του Ελευθερίου (Α.Μ. 1502)

27. Γεωργάκη Σοφία του Αθανάσιου (Α.Μ. 1503)

28. Λύτρας Νικόλαος του Ευθυμίου (Α.Μ. 1504)

29. Μόρφα Μελπομένη του Παναγιώτη (Α.Μ. 1505)

30. Κακκέ Αγγελική-Παναγιώτα του Δημητρίου (Α.Μ. 1506)

31. Καλλέργη Κωνσταντίνα του Γεωργίου (Α.Μ. 1541)

32. Αβτζόγλου Ευστάθιος του Σάββα (Α.Μ. 1542)

33. Λούτσοβος Νικόλαος του Ευθυμίου (Α.Μ. 1507)

34. Παπαδόπουλος Ηλίας του Βασιλείου (Α.Μ. 1508)

3. Προάγεται ο Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ Βυθούλκας Χαράλαμπος του Γεωργίου (Α.Μ.1509) στον βαθμό του 

Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, αναδρομικά από 18 Απριλίου 2023,  ημερομηνία κένωσης αντίστοιχης οργανικής θέσης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 38 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής του από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».

4. Προάγεται η Ανθυποπλοίαρχος ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού Πετούμενου Αγγελική του Εμμανουήλ (Α.Μ.Ε. 81) στον βαθμό της Υποπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού, προς πλήρωση αντίστοιχης κενής οργανικής θέσης, αναδρομικά από 09 Ιανουαρίου 2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012, λόγω εγγραφής της από το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων ΛΣ-ΕΛΑΚΤ έτους 2023 στον Πίνακα Α’ «Προακτέων».

(Αρ. Πρωτ. Βεβ. Υ.ΝΑ.Ν.Π./Γ.Δ.Ο.Υ/Δ.Ο.Δ.: 10288/21.04.2023).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ