Σύγκληση κατωτέρου συμβουλίου τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

9.8.23

Σύγκληση κατωτέρου συμβουλίου τοποθετήσεων στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου


 Σύγκληση κατωτέρου συμβουλίου τοποθετήσεων στελεχών  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.  που τελούν σε κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου