ΠΕΑΛΣ: Καλωσορίζουμε τους νέους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Αδήριτη η ανάγκη για αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου έναρξης καταβολής των τακτικών αποδοχών στα νέα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.8.23

ΠΕΑΛΣ: Καλωσορίζουμε τους νέους Αξιωματικούς Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. – Αδήριτη η ανάγκη για αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου έναρξης καταβολής των τακτικών αποδοχών στα νέα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


 Με αφορμή τη δημοσίευση του π.δ. ονομασίας της πρώτης σειράς αποφοίτων της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., με το σύστημα των Πανελληνίων Εξετάσεων, θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους νέους συναδέλφους στη μεγάλη οικογένεια των Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ..
Είμαστε βέβαιοι ότι η ακαδημαϊκή - επιστημονική κατάρτισή τους, το ήθος, η ναυτοσύνη και η στρατιωτική αγωγή, που κατέκτησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στη Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., θα τους ακολουθούν σε όλη τη σταδιοδρομία τους και θα αποτελέσουν τα εχέγγυα για μια επιτυχημένη επαγγελματική ανέλιξη.
Η Π.Ε.Α.Λ.Σ. θα βρίσκεται στο πλευρό τους και θα συνδράμει με κάθε τρόπο για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις που κρύβει το νέο κεφάλαιο της επαγγελματικής τους ζωής.
Παράλληλα, δραττόμενοι της ευκαιρίας, δηλώνουμε πως αποτελεί αδήριτη ανάγκη η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου έναρξης καταβολής των τακτικών αποδοχών στα νέα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς αυτό συνδέεται με την ημερομηνία δημοσίευσης του ΦΕΚ ονομασίας και έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις τουλάχιστον ενός μηνός, στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Κατόπιν τούτου, ως αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας, αλλά και ελάχιστη ένδειξη διοικητικής μέριμνας, καλούμε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αναλάβουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για τη θεσμική θωράκιση και κατοχύρωση του δικαιώματος στην έγκαιρη έναρξη καταβολής των τακτικών αποδοχών και στην εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων που θα επιτρέψουν στα νέα στελέχη, μετά την αποφοίτηση τους, να ικανοποιήσουν με αξιοπρέπεια βασικές βιοποριστικές ανάγκες και να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα πρώτης τοποθέτησης (εγγυήσεις ενοικίου, επίπλωση/εξοπλισμός νέας κατοικίας, ιματισμός κλπ).Για το Δ.Σ.


           Ο Πρόεδρος                 Ο Γενικός Γραμματέας 

   Γραβάνης Γρηγόριος           Φύκας Γεώργιος