Πρόσκληση απευθείας κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο (2) Ανθυποπλοιάρχων ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

7.4.22

Πρόσκληση απευθείας κατάταξης στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύο (2) Ανθυποπλοιάρχων ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας


 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

για κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή ως Ανθυποπλοίαρχοι Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού  ειδικής κατηγορίας οι:

i. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ανδριάνα του Νικολάου, με ειδικότητα Ψυχολόγου.

ii. ΤΑΓΚΛΗ Αικατερίνη του Σταύρου, με ειδικότητα Οδοντιάτρου.

2. Οι ως άνω αναφερόμενες πρέπει να παρουσιασθούν για κατάταξη στο Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Ακτή  Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς) στο Γραφείο 242, την 7 η Απριλίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00,  φέροντας μαζί τους, τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατάταξης:

α. Την αστυνομική τους ταυτότητα.

β. Πιστοποιητικό της Εισαγγελικής Αρχής του τόπου κατοικίας τους ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι που να έχει εκδοθεί τρεις (3) μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής. 

γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία να δηλώνουν ότι δεν διώκονται ως φυγόποινοι, φυγόδικοι  από εκτός του τόπου κατοικίας τους Εισαγγελική Αρχή της Χώρας και ούτε έχουν παραπεμφθεί σε δίκη, ούτε  έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη.

No comments:

Post a Comment

Η Φωνή του Λ.Σ. δεν υιοθετεί απόψεις από καταγγελίες και σχόλια αναγνωστών καθώς και άρθρα που το περιεχόμενο τους προέρχετε από άλλες σελίδες και αναδημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο και ως εκ τούτου δεν φέρει οιασδήποτε φύσεως ευθύνη. Για οποιαδήποτε παράπονα και διευκρινίσεις ή αν επιθυμείτε να διαγράψουμε ένα άρθρο ή ένα σχόλιο μπορείτε να στείλετε το μήνυμα σας στο group.voice.ls@gmail.com.