Κατάταξη εκατό (100) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.9.22

Κατάταξη εκατό (100) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022


 Κατάταξη εκατό (100) Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022