Ανασυγκρότηση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων και Προσφυγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

15.9.22

Ανασυγκρότηση του Ανώτερου Συμβουλίου Μεταθέσεων και Προσφυγών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής


 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Την τροποποίηση της αριθμ. 2 παραγράφου της αναφερόμενης στο προοίμιο της παρούσας (β) 

σχετικής απόφασης και ορίζουμε: 

Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί ο Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΣΙΟΛΤΖΙΔΗΣ Σταύρος (ΑΜ 3585 – Δ.Π. Α΄), άνευ ψήφου, με αναπληρώτριά του την Υποπλοίαρχο Λ.Σ. ΖΟΡΜΠΑ Ελένη (ΑΜ 1419 – Δ.Π. Α’).

2. Με την εκτέλεση της παρούσης η (γ) σχετική παύει να ισχύει


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ