Σύγκληση ανωτάτου συμβουλίου μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

6.9.22

Σύγκληση ανωτάτου συμβουλίου μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών


Σύγκληση ανωτάτου συμβουλίου μεταθέσεων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. όταν λειτουργεί ως συμβούλιο προσφυγών