Σχολεία: Γονική άδεια σχολικής παρακολούθησης – Πόση δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

17.9.22

Σχολεία: Γονική άδεια σχολικής παρακολούθησης – Πόση δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς


 Τι προβλέπεται για χορήγηση άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς μαθητών μέχρι 16 ετών

Τι προβλέπει ο νόμος για χορήγηση άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς μαθητών μέχρι 16 ετών, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9);

Αναλυτικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 1483/1984, άρθρο 9):

  • η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος
  • η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών
  • οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφασίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοινού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) ημέρες

  • εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας, εφαρμόζονται αυτές
  • στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών
  • η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια


Πηγή