Αυξήθηκε ο ελληνόκτητος στόλος κατά 286 πλοία ενώ μειώθηκαν οι ναυτιλιακές σε 599 - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

22.7.23

Αυξήθηκε ο ελληνόκτητος στόλος κατά 286 πλοία ενώ μειώθηκαν οι ναυτιλιακές σε 599


 Μικρή αύξηση με βάση την  χωρητικότητα παρουσίασε ο ελληνόκτητος στόλος. Το ποσοστό αύξησης είναι 3% σύμφωνα με έρευνα της Petrofin Research.


Σε απόλυτους αριθμούς, ο στόλος αυξήθηκε κατά 286 μονάδες όλων των τύπων και μεγεθών. Από αυτά, 185 σκάφη όλων των τύπων ήταν άνω των 20.000 τόνων DWT. Τα σκάφη αυτά αντιπροσώπευαν αύξηση 12,2 εκατ. τόνων DWT. Επίσης, διοικούνται από λιγότερες  εταιρείες από ό,τι το 2021, 402 από 406 εταιρείες το 2021.


1. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του μέσου μεγέθους του στόλου και μια αύξηση της ηλικίας του στόλου κατά λίγο περισσότερο από ένα έτος.


2. Ο αριθμός των ελληνικών εταιρειών μειώθηκε σε 599, αντιστρέφοντας την αργή αύξηση των τελευταίων 3 ετών. Το 2021 υπήρχαν 607 ελληνικές εταιρείες από το χαμηλό των 588 το 2018, αλλά μειωμένες από το ιστορικό υψηλό του 1998. Η συνολική ενοποίηση τάση συνεχίζεται.


3. Όσον αφορά το μέγεθος των εταιρειών, ο αριθμός των εταιρειών με 25+ πλοία συνέχισε να αυξάνεται σε 56 το 2022, από 54 το 2021 σηματοδοτώντας τον υψηλότερο αριθμό που έχει καταγραφεί ποτέ. Από άποψη χωρητικότητας είναι αυξημένες κατά 18,17 εκατ. τόνους DWT  από 2021.


4. Οι πλοιοκτήτες με στόλο συνολικής  χωρητικότητας άνω του 1 εκατ. τόνων μειώθηκαν κατά 4 σε 78, έναντι 82 το 2021, σε 80 το 2020, 81 το 2019.


5. Το  ποσοστό τους επί του στόλου είναι επίσης ελαφρώς μειωμένο σε 78,3% έναντι 79% το 2021. Το 80% του μεριδίου των εκατομμυριούχων τόνων εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς.


6. Ο αριθμός των εταιρειών που διαχειρίζονται πολύ νέους στόλους (0-9 ετών) συνεχίζει την πτωτική του τάση, αυτή τη φορά κάτω από 100 σε 99, επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2008-2009. Αυτό αντανακλά τον σκεπτικισμό που κρύβεται πίσω από την παραγγελία νεότευκτων πλοίων. που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της μέσης ηλικίας του στόλου.


7. Η αύξηση της ηλικίας που ξεκίνησε το 2018 συνεχίζεται. Η συνολική ηλικία του συνόλου του ελληνικού στόλου το 2022 ήταν 14,1, έναντι 13 το 2021, 13,2 το 2020, 12,2 το 2019 και 12,08 το 2018.


Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, σημειώνουμε την επιβράδυνση της α) παραδόσεων νεότευκτων πλοίων, β) της απόκτησης χωρητικότητας με βάση την αγορά και γ) της μειωμένης διάλυσης.


8. Η συνεχής αύξηση του ελληνικού στόλου αποτυπώνεται στα τελευταία στοιχεία και η τάση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί.


Για τη διευκόλυνση της ανάλυσης, σημειώστε ότι οι ελληνικές εταιρείες χωρίζονται στις ακόλουθες ομάδες μεγέθους στόλου:


Α: στόλοι 25+ σκαφών, Β: στόλοι 16-24 σκαφών, Γ: στόλοι 9-15 σκαφών, Δ: στόλοι 5-8 σκαφών, Ε: στόλοι 3-4 σκαφών,


ΣΤ: 1-2 στόλοι σκαφών.


Η μεγάλη πτώση σημειώνεται στις μικρότερες εταιρείες. Οι εταιρείες 1-2 σκαφών βρίσκονται για πρώτη φορά κάτω από 200 και το 2022 ήταν 191.


Α) Σημαντική μείωση σημειώνουν επίσης οι εταιρείες 3-4 πλοίων, οι οποίες μειώνονται σε 115 το 2022 από 131 το 2021.


Β). Οι εταιρείες 9-15 σκαφών σημείωσαν αλματώδη άνοδο σε 78 το 2022 από 66 το 2021.


Γ). Το τμήμα 16-24 πλοίων, καθώς και ο αριθμός των εταιρειών 5-8 πλοίων είναι σταθερός.


Δ). Οι στόλοι 25+ συνέχισαν την άνοδό τους το 2022 σε 56 έναντι 54 το 2021. Και πάλι, ο υψηλότερος αριθμός από 1998.


Οι  4 από τις 6 κατηγορίες  μεγέθους παρουσίασαν σημαντική μείωση του μεγέθους του στόλου, εκτός από τους στόλους 9-15 σκαφών που αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. DWT και οι μεγάλοι στόλοι αυξήθηκαν κατά 18 εκατ. DWT. Η συνολική αύξηση ανέρχεται σε 12,5 εκατ. DWT.


Οι στόλοι των 25+ σκαφών κατέχουν το 67,15% του ελληνικού στόλου, που είναι το μεγαλύτερο μερίδιο που κατείχαν ποτέ.


Ηλικία

Το 45% του στόλου σε όρους dwt είναι σύγχρονο, δηλαδή ηλικίας 0-9 ετών.


Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμη και μεταξύ των στόλων μικρότερου μεγέθους (εταιρείες 1-2 και 3-4 πλοίων) υπάρχει σημαντικός αριθμός σύγχρονων στόλων ηλικίας 0-9 ετών.


Οι σύγχρονοι στόλοι μπορούν να θεωρηθούν ως οι πιο δυναμικοί εντός του ελληνικού στόλου.


-Ο στόλος ξηρού χύδην φορτίου (πλοία άνω των 20.000 DWT  κέρδισε 97 μονάδες, σημαντικά λιγότερες από τα 183 πλοία που προστέθηκαν το 2021, οι οποίες είχαν ακολουθήσει την απώλεια 21 πλοίων κατά τη διάρκεια του 2020. Πρόκειται για μια ευέλικτη αγορά που ανταποκρίνεται γρήγορα σε στις συνθήκες της αγοράς.


– Μετά την απότομη αύξηση με την προσθήκη 60 πλοίων το 2021, το 2022 ήταν αρκετά σταθερό με την προσθήκη μόνο 2 εμπορευματοκιβωτίων στον μεγάλο στόλο εμπορευματοκιβωτίων (πλοία άνω των 20.000 DWT . Η αγορά εμπορευματοκιβωτίων κινήθηκε προσεκτικά κατά τη διάρκεια του 2022.


– Ο μεγάλος στόλος δεξαμενόπλοιων (πλοία άνω των 20.000 DWT – Διάγραμμα 8) παρουσίασε μικρή αύξηση με την προσθήκη 5 μονάδων. Η  σχετική σταθερότητα στην άνοδο της ηλικίας του στόλου των δεξαμενόπλοιων, δείχνει κάποια σημαντική εσωτερική αναδιάταξη του στόλου, η οποία διατήρησε την ηλικία του στόλου στα 10,23 έτη, σχεδόν παρόμοια με το 2021.


– Ο στόλος LNG  παρέμεινε στα ίδια επίπεδα.


– Τα μεγάλα υγραεριοφόρα  συνεχίζουν τη σταθερή τους αύξηση, όχι τόσο σε όρους χωρητικότητας, αλλά σε ό,τι αφορά την πώληση παλαιότερων και την αγορά νεότερων μονάδων.

ΜΗΝΑΣ ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή