Υπ. Πολιτικής Προστασίας: Κατεπείγουσες προμήθειες για τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

20.7.23

Υπ. Πολιτικής Προστασίας: Κατεπείγουσες προμήθειες για τα πληρώματα των πυροσβεστικών αεροσκαφών


 Σε κατεπείγουσες αποφάσεις, όπως επιτάσσουν οι συνθήκες, οδηγήθηκε το υπαγόμενο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σίτισης των Ελλήνων και ξένων πιλότων των πυροσβεστικών αεροσκαφών, καθώς και διαμονής των πληρωμάτων αεροσκαφών ξένων χωρών.


Πρόκειται για τους ανθρώπους που όλες αυτές τις κρίσιμες μέρες δίνουν με αυταπάρνηση από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ τη μάχη με τις πυρκαγιές στα διάφορα μέτωπα που έχουν ξεσπάσει ανά τη χώρα.


Συγκριμένα, το αρμόδιο γραφείο προμηθειών του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε, χθες και προχθές, σε δύο αποφάσεις κατεπείγοντος χαρακτήρα.


Η μία αφορά την «προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης Ελλήνων και Ξένων πιλότων – πληρωμάτων αεροσκαφών ξένων χωρών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μηχανισμού, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν τη χώρα μας».


Όπως αναφέρεται σχετικά «λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές διαδικασίες προσφεύγουμε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν.4412/2016) για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών σίτισης Ελλήνων και Ξένων πιλότων – πληρωμάτων αεροσκαφών ξένων χωρών στα πλαίσια του ευρωπαϊκού μηχανισμού, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα μας, προμήθειας 32 ετοίμων γευμάτων ανά ημέρα έως εξάντλησης των διαθέσιμων πιστώσεων ή έως ότου εκλείψει η ανάγκη».
Σημειώνεται ότι η ανάθεση περιορίζεται χρονικά και ποσοτικά στο αναγκαίο μέτρο για την κάλυψη της ανάγκης αυτής λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των επιχειρούντων πυροσβεστικών υπάλληλων και του εκτιμώμενου χρόνου που απαιτείται για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.


Κατά τα προβλεπόμενα, η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα για την αύξηση / μείωση της ποσότητας της προμήθειας καθώς και για την παράταση της σύμβασης εφόσον επαρκούν οι διαθέσιμες πιστώσεις. Ομοίως διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχώρησει από την σύμβαση αζημίως σε περίπτωση σπουδαίου λόγου, ιδίως σε περίπτωση που η κατεπείγουσα ανάγκη πάψει να υφίσταται.


Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τον οικονομικό φορέα θα διεξαχθεί από αρμόδια Επιτροπή η οποία συγκροτείται από στελέχη και υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.


Η διαμονή των πληρωμάτων

Αντίστοιχα την Τρίτη 18 Ιουλίου αποφασίστηκε η «σύναψη σύμβασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείων για την διαμονή πιλότων – πληρωμάτων αεροσκαφών ξένων χωρών, για τα χρονικά διαστήματα από 18-07-2023 έως 21-07-2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα μας».


Και στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα, υπήρξε προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.


Όπως τονίζεται, «η ανάγκη αυτή προέκυψε από γεγονός το οποίο εντάσσεται στην σφαίρα της ανωτέρας βίας ήτοι σε πυρκαγιά, συνεπεία της οποίας υφίσταται κατεπείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης δωματίων ξενοδοχείων για την διαμονή πιλότων – πληρωμάτων αεροσκαφών ξένων χωρών, για το χρονικό διάστημα από 18-07-2023 έως 21-07-2023, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού, προκειμένου να συνδράμουν στο έργο κατάσβεσης των δασικών πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα μας», ενώ οφείλεται σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, η οποία δεν επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση.


Στο πλαίσιο αυτό, υπήρξε προσφορά από πλευράς της εταιρείας «Τιτάνια Μονοπρόσωπη Α.Ε.Ξ.Ε», σύμφωνη με τους όρους της απόφασης με την τιμή να κρίνεται κανονική και συμφέρουσα για το Ελληνικό Δημόσιο.


Ακολούθησε η σχετική κατακύρωση με τιμή 79,30 ευρώ/διανυκτέρευση. Δεδομένου ότι μιλάμε για 96 διανυκτερεύσεις το ποσό για το σύνολο των ημερών ανέρχεται σε 7.612,80 ευρώ και μαζί με τον ΦΠΑ και τις άλλες κρατήσεις σε 8.928,52 ευρώ.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΡΙΜΑΝΗΣ

Πηγή