Προαγωγή μίας (1) Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ειδικότητας Υγειονομικού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.8.23

Προαγωγή μίας (1) Πλωτάρχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.ειδικότητας Υγειονομικού


Με το Προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε στην Αθήνα την 31 Ιουλίου 2023 μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 74 του Κώδικα του Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ν. 3079/2002, Α’ 311), της παρ. 1 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 και των άρθρων 9 και 11 του π.δ. 81/2012 (Α’ 139), όπως ισχύει:

Προάγεται η Πλωτάρχης Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) ειδικότητας Υγειονομικού Σκύφτη Στελλιανή του Θωμά (Α.Μ.Ε. 72) στον βαθμό της Αντιπλοιάρχου ΛΣ-ΕΛΑΚΤ ειδικότητας Υγειονομικού, αναδρομικά από 19 Μαΐου 2023, ημερομηνία συμπλήρωσης του ελάχιστου χρόνου παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, σύμφωνα με την περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ