Απονομή του επόμενου βαθμού σε Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω θανάτου και αποστρατείας αυτού - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

11.8.23

Απονομή του επόμενου βαθμού σε Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. λόγω θανάτου και αποστρατείας αυτούΜε την Αριθ. Πρωτ.: 2412.8/54560/28-07-2023 Απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής που εκδόθηκε στον Πειραιά την 28-07-2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2012 (Α΄75) όπως ισχύει και της παρ. 3 του άρθρου 45 του π.δ. 81/2012 (Α΄139), την από 06-04-2023 Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του ΛΥΜΠΕΡΗ Σπυρίδωνα του Επαμεινώνδα (Α.Μ. εν ενεργεία 7265) καθώς επίσης και το από 12-07- 2023 Πρακτικό Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και Λιμενοφυλάκων, έτους 2023:

Απονέμεται ο βαθμός του Ανθυπασπιστή Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) στον Αρχικελευστή Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ΛΥΜΠΕΡΗ Σπυρίδωνα του Επαμεινώνδα (Α.Μ. εν ενεργεία 7265), ο οποίος απεβίωσε ευρισκόμενος στην ενεργό υπηρεσία, από την 03η Απριλίου 2023, ημερομηνία προηγουμένη του θανάτου του, ανεξάρτητα από τη συμπλήρωση των τυπικών προσόντων ή την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων και ακολούθως αποστρατεύεται αυτός την 04η Απριλίου 2023, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 45 του π. δ. 81/2012 (Α΄139).

 Ο Αρχηγός
 Αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ