ΠΟΛ : Εξαίρεση από την κατάθεση παράβολου ποσού εκατό (100) ευρώ για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την υποβολή έγκλησης (μήνυσης) - Φωνή του Λ.Σ.

Breaking

26.2.24

ΠΟΛ : Εξαίρεση από την κατάθεση παράβολου ποσού εκατό (100) ευρώ για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ κατά την υποβολή έγκλησης (μήνυσης)


 Δελτίο Τύπου


Άλλη μία νομοθετική ρύθμιση υπέρ των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ψηφίστηκε στον ν.5090/2024 (ΦΕΚ Α΄/24-02-2024).

 

Πιο συγκεκριμένα με το άρθρο 71  προστέθηκε εδάφιο δεύτερο έως και όγδοο στην παρ. 1 του άρθρου 53  Κώδικα Ποινικής Δικονομίας με το οποίο ρυθμίζεται η κατάθεση παράβολου ποσού εκατό (100) για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα.

 

Παράλληλα, προβλέπεται εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής παραβόλου,  για αδικήματα στρεφόμενα σε βάρος οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δηλαδή ο παθών – στέλεχος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ υποβάλλει την έγκληση ατελώς και χωρίς την κατάθεση παράβολου.

 

Η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση στο άρθρο 53 ΚΠΔ, δηλαδή της προκαταβολής, με ποινή απαραδέκτου, μέρους της δικαστικής δαπάνης από τον εγκαλούντα (μηνυτή) με τη μορφή παραβόλου ύψους εκατό (100) ευρώ θα συμβάλει στην αποφυγή της αζήμιας υποβολής άσκοπων ή ακόμα και κακοπροαίρετων εγκλήσεων, γενικότερα αλλά και κατά στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ, που επιβαρύνουν τόσο τις Υπηρεσίες μας, τα στελέχη  όσο και τον μηχανισμό της ποινικής δικαιοσύνης.

 

Το γεγονός ότι νομοθετούνται διατάξεις που διευκολύνουν το έργο των στελεχών του ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ σημαίνει πως οι παρεμβάσεις που γίνονται βρίσκουν ευήκοα ώτα.

 

Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Λιμενικών θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε τις προτάσεις μας ,να αναδεικνύουμε τα προβλήματα που υφίστανται ενημερώνοντας παράλληλα τους συναδέλφους μας όταν υπάρχουν θετικές εξελίξεις προκειμένου να λαμβάνουν γνώση για κάθε τι που θα τους φανεί χρήσιμο.Πηγή : Γρ. Τύπου-Μέσων Ενημέρωσης Π.Ο.Λ.


Πηγή